1. Hjem
  2. Det store gå- og sykkelløftet
Det store gå- og sykkelløftet - headerbilde Syklistenes landsforening

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fikk i dag overrakt opprop fra 17 organisasjoner, deriblant Friluftsrådenes Landsforbund (FL), om økte statlige midler til tilrettelegging for sykling og gange. Organisasjonene mener at det nå må satses på økt gange og sykling for å skape varige endringer i våre transportvaner. Det vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom.

- Dette er helt i tråd med vår Stisatsing sammen med Den Norske Turistforening, sier daglig leder i FL, Morten Dåsnes. Vi mener det trengs et løft i arbeidet med å legge til rette for økt gange og sykling, og at tilrettelegging for dette til transport og som del av friluftslivet må ses i sammenheng.

Organisasjonen bak oppropet mener Norge nå er klare for det store gå- og sykkelløftet, og oppfordrer til at en starter med revidert nasjonalbudsjett 2020 og regjeringas kommende motkonjunkturtiltak mot virkningene av koronapandemien.

Les hele oppropet her .

 

Dato skrevet 20.05.2020 15:42 . Endret 20.05.2020 21:53 .