1. Hjem
  2. Barnehage i Friluft - nytt hefte med tips!
Barnehage i Friluft - nytt hefte med tips! - headerbilde

Barnehage i Friluft!
Nytt hefte med aktivitetstips for barnehager  

 

Bruk våren ute! Våren er en fantastisk tid for uteaktivitet og læring. Denne våren – med alle sine utfordringer – kan bli en god flying start på mer bruk av naturen som aktivitets- og læringsarena. FL og medlemsfriluftsrådene ser fram til samarbeid for å bidra til dette og lanserer nå et nytt hefte for barnehager med mange gode tips til uteaktiviteter.

 

forside ferdig.jpg

Tips til uteaktivitet

Barn liker å leke og lære ute. Som voksen kan det være fint med tips til hva man kan finne på ute med barna, og hva man bør tenke over for at utetiden skal blir best mulig. I heftet Barnehage i friluft for ansatte i barnehager, SFO og andre som er ute med barn tips til spennende aktiviteter, alle knyttet opp til rammeplanen for barnehager. Trykk her for å laste ned heftet og gå hit for å bestille

Hvordan kan man arbeide med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen? Som barnehageansatt har man nok mange svar på det. Vi ønsker å bidra med flere ideer til hvordan du kan arbeide med fagområdene i barnehagen utendørs, og at dette barnehageheftet kan være et supplement til den kompetansen barnehageansatte har. I tillegg til inspirasjon til aktivitetsopplegg er heftet full av praktiske tips og triks for å skape gode opplevelser ute og bidra til at barn blir glad i naturen.

Mer utetid når barnehager og skoler gjenåpner

Når barnehager og skoler gjenåpner er et poeng i smittevernveilederen fra myndighetene at det skal være mer utetid på skolen og i barnehagen. Ute er det lettere å holde avstand til hverandre og dermed minske smittefaren. Friluftsrådene har i en årrekke hatt tilbud til skoler og barnehager for å gjøre det lettere å være mer ute. Det splitter nye heftet Barnehage i friluft  kan være til ekstra stor hjelp nå for å opprettholde innholdsrik og morsom utetid. 

Materiell til skoler

For skolene har vi en serie med 7 hefter; Naturen som læringsarena. Ett for hvert av fagene matematikk, norsk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse, med forslag til aktiviteter og oppgaver relatert til klassetrinn og kompetansemål. I tillegg inneholder heftet «Høsting. En smak av tradisjon og muligheter», undervisningsopplegg for grunnskole og VG1 med utgangspunkt i alt som kan høstes i naturen. Her er link til heftene «Naturen som læringsarena» og heftet «Høsting. En smak av tradisjon og muligheter».

Bestilling

Det nye heftet Barnehage i friluft og de andre heftene våre kan bestilles fra lokalt friluftsråd eller fra FL, og materiellet kan lastes ned gratis fra vår nettside. Se bestillingsskjema og prisliste nederst på siden bak linken. Mange av friluftsrådene kan også bistå med kurs, råd og veiledning, og har allerede et utstrakt samarbeid med sine medlemskommuner om dette. For kontakt se liste over interkommunale friluftsråd.

Bruk våren ute!

Mer bruk av naturen som aktivitetsområde og læringsarena er et nasjonalt mål i stortingsmeldinga om friluftsliv, og er sentralt i rammeplanen for barnehagen og i nye læreplaner for grunnskolen. Våren gjør det enkelt med mer uteaktivitet og læring. Denne våren – med alle sine utfordringer – kan bli en god start på mer bruk av naturen som aktivitets- og læringsarena. Bruk heftet Barnehage i friluft og får inspirasjon til mer og bedre utetid for barn og voksne.

 

Dato skrevet 24.04.2020 15:10 . Endret 27.04.2020 13:29 .