1. Hjem
  2. Vi stenger hytter og avlyser fellesarrangement, men oppfordrer alle friske til å gå tur på egenhånd i nærmiljøet!
Vi stenger hytter og avlyser fellesarrangement, men oppfordrer alle friske til å gå tur på egenhånd i nærmiljøet! - headerbilde Ill FHI/ Korona virus

Fra friluftsrådene i en krisesituasjon

Vi stenger hytter og avlyser fellesarrangement, men oppfordrer alle friske til å gå tur på egenhånd i nærmiljøet! 

Oppfordringen fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og friluftsrådene er klar. Det er viktig å røre på seg i en krisesituasjon om du kan. Her kan du lese mer om hvordan friluftsrådene håndterer en krevende situasjon som dette.Mange av friluftsrådene har fulgt opp med avlysinger og endringer av sine aktivitetstiltak. Her ber vi om at publikum følger med på sitt friluftsråds hjemmesider for oppdatert informasjon i sitt område.  Noen av tiltakene er opplagte ut fra de generelle påleggene og rådene, mens for andre tiltak gjør friluftsrådene egne vurderinger.

Vi avlyser møter, seminar ol.

Alle møter, herunder årsmøter, seminar og andre samlinger i regi av friluftsrådene avlyses eller endres til telefon-/skype- eller teamsmøter i perioden fram til 26. mars. For seminar og større samlinger før påske vil mange friluftsråd velge å ta avgjørelse om gjennomføring allerede nå – det før vi vet hvilke regler som gjelder etter 26. mars.  Mange friluftsråd vil ha stengte kontor fordi hele eller deler av staben har hjemmekontor.

Vi  avlyser alle organiserte friluftslivsaktiviteter inklusiv strandryddeaksjoner

I perioden fram til 26. mars vil det ikke arrangeres noen form for organisert aktivitet; turer, kurs, friluftskvelder m.m i hele landet, dette gjelder også strandryddeaksjoner.  Vi visere også til Hold Norge Rent som anbefaler at alle frivillige ryddeaksjoner avlyses eller utsettes fram til påske. Vi viser til informasjon fra Hold Norge Rent på deres hjemmesider (lenke åpnes i nytt vindu) : 

Vi stenger hytter og informasjonssentre o.l.

Selv om det er en viss åpning for å holde serveringssteder åpne, anbefaler FL at alle overnattingshytter, dagsturhytter og informasjonssentra holdes stengt til ny informasjon kommer 26. mars. Det samme gjør DNT og hos Statskog som stenger sine hytter ut april. FL ber også om at friluftsrådene vurder tiltak for å hindre ansamling av folk i gapahuker, rasteplasser og andre samlingsplasser fordi mange friluftsråd har gapahuker og andre tilrettelagte rasteplasser som er svært populære. Det kan være derfor være vanskelig å «stenge» disse, men vi oppfordrer ikke til bruk, eller til en aktiv  informasjon om de. FL arbeider med en felles plakattekst til bruk både lokalt og digitalt.

Vi stenger mange toaletter

Mange friluftsråd som forvalter offentlige toaletter stenger disse nå og utsetter evt sommeråpningen. FL har gitt det råd om at alle friluftsrådene som velger å holde toaletter åpne –nøye vurderer rengjøringsrutiner og vaskemuligheter – samt utsetting av antibac.

Vi driver ikke en samfunnskritisk tjeneste, men

I vårt arbeid er vi i kontakt med mange andre samfunnsaktører. Noen av disse driver samfunnskritiske funksjoner og friluftsrådene vil ikke unødig belaster de som har disse funksjonene. Vi begrenser derfor all type aktivitet som påvirker andre som f.eks helsevesenet, renovasjon og andre som vi samarbeider tett med.

Læring i friluft er fint for hjemmeundervisning!

Friluftsrådenes mange gode undervisningsopplegg kan være en god hjelp til alle de tusener av foreldre som nå etter hvert strever med å motivere for hjemmeundervisning. Aktiviteter og tiltak fra «Læring i friluft»(lenke)  egner seg minst like godt for hjemmeundervisning som for klasseundervisning. FL kommer til å legge ut ideer og tips om dette på vår FB-side de kommende ukene, men vi vil sterkt understreke at dette ikke er en oppfordring til å organisere gruppeundervisning sammen og i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.  

Friluftsliv i nærmiljøet er godt for kropp og hode

I en tøff tid ønsker vi å motivere til alle tiltak som kan gjøre livet lettere for mange. Friluftsliv i nærmiljøet for friske folk, alene eller sammen med dem en bor i lag med, er godt for trivsel og helse. Friluftsrådene bidrar allerede med mye bra digital turinformasjon og har etter hvert også mange digitale turregistreringsopplegg oppe for sesongen 2020. Flotte tiltak som stimulerer til bruk av naturen i tøffe tider.

 

Ta vare på hverandre ved å holde avstand. God tur!

  Helgelandskysten tilpasset foto AK (1).jpg

 

Dato skrevet 16.03.2020 17:14 . Endret 27.03.2020 08:11 .