1. Hjem
  2. Statsbudsjettet 2019
Statsbudsjettet 2019 - headerbilde Asgeir Knudsen/Ane Mari Braut Nese foran Stortinget okt 2019

Vellykkede høringer!

FL løper for tiden ned dørene i Stortinget og har gitt både verbale og skriftlige innspill til ulike relevante komiteer på Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Sist ute var vår styreleder Ane Mari Braut Nese sammen med daglig leder Morten Dåsnes som på tirsdag deltok i vår viktigste komitehøring i Energi og miljøkomiteen. 

Du kan lese alle våre innspill i pdfen som er lenket opp i denne saken. 

I  Energi og miljøkomiteen la vi vekt på hvor viktig ferdselsårene er for å skape aktivitet. 

I høringen understreket vi også at vi er svært tilfreds med at det er satt i gang en nasjonal satsing for å fremme planlegging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av et nett av stier i kommunene. Vi er imidlertid bekymret for at bevilgningene til formålet er for små til at arbeidet får den tilsiktede effekten. 

I høringen understreket vi fem hovedargumenter for styrking av dette budsjettet i 2020:

  • Kartgrunnlaget (DOC) med stier og turruter trenger en kraftig oppdatering for å være et tilfredsstillende planleggingsgrunnlag.
  • I 2019 deltok 10 fylkeskommuner i planarbeidet mens en må forvente at alle deltar fra 2020.
  • Det må settes av midler til regionale planer fordi svært mange turområder går på tvers av kommunegrenser.
  • Frivillige organisasjoner og friluftsråd må involveres i planleggingsarbeidet for å skape eierskap og legge grunnlag for gjennomføring av planene.
  •  Nettet av stier og turruter må formidles til folk på lett tilgjengelig digital plattform.
  • Vi ba derfor om 4 millioner kroner for å styrke arbeidet med planlegging av friluftslivets ferdselsårer og 3 millioner kroner til den nasjonale turportalen ut.no. 

Her er er lenke til video fra budsjetthøringen i energi og miljøkomiteen.  
Spol fem til 1:45:10 i vidoen.

  Ane Mari Braut Nese i energi og miljøkomiteen statsbudsjett 2019.JPG

De andre innspillene til statsbudsjettet finner du i den vedlenkede pdfen. 

Dato skrevet 23.10.2019 08:55 . Endret 23.10.2019 12:43 .