1. Hjem
  2. Gratulerer til landets friluftslivspolitikere!
Gratulerer til landets friluftslivspolitikere! - headerbilde Illustrasjonsfoto

Vi gratulerer alle nyvalgte og gjenvalgte friluftslivspolitikere med sine verv!

Friluftsrådene landet rundt står klare til å hjelpe deg som er nyvalgt politiker til også å være en god friluftslivspolitiker. Og er din kommune medlem av et friluftsråd står du sterkt, og har mye å spille på som politiker på et spennende og viktig område som alle har et forhold til. 

Friluftslivet har stor betydning for folks helse og trivsel. Friluftsliv er så mangt, men en fellesnevner er at friluftsliv fremmer aktive mennesker enten det er i  nærområdet, på fjellet eller på tur langs sjø og fjord. Aktivitet er viktig for folkehelsen og her har norske kommuner en stor oppgave med å gjøre andelen inaktive innbyggere mindre. Friluftsliv spiller med andre ord en viktig rolle for livskvaliteten og menneskers helse om det tilrettelegges for det. Her har politikere en viktig rolle spesielt nå når de skal i gang med å rullere kommuneplanene i sine kommuner. Mulighetene og hva som gjelder er ulikt fra kommune til kommune, område til område, men for alle er det særdeles avgjørende med gode tilgjengelige og attraktive nærområder. Disse må tas vare og her har du som friluftslivspolitiker en viktig oppgave.

Viktige grunnleggende ting å tenke på når det kommer til friluftslivspolitikk er:

  • Hvordan er det med tilrettelagte områder som grøntområder, turstier, snarveier der folk bor hvor? Og er det tilgjengelig for alle? 
  • Hva gjør kommunen for å støtte opp under organiserte turtilbud i nærmiljøet? 
  • Får også mennesker med nedsatt funksjonsevne et friluftslivstilbud? 
  • Hvordan blir friluftslivstiltak prioritert i kommunedelplanene? 
  • Er alle friluftslivsområder kartlagt og verdsatt? 
  • Er det en plan for å sikre, drifte viktige friluftslivsområder i din kommune? Og hva kjennetegner viktige friluftslivsområder i kommunen? 
  • Når det bygges skoler, barnehager, institusjoner og boligområder, hvilken plass har grøntområder? Er de tilstrekkelige? Har kommunen en politikk på området? Hvis ikke, hva gjør du som friluftslivspolitiker med det? 

Slik kan vi liste mange spørsmål, men det viktigste er å ha en tanke om hvor du vil gå i friluftslivet.
På vegne av landets friluftsråd ønsker vi alle lykke til med en viktig posisjon som lokalpolitiker og friluftslivspolitiker. 

 

Dato skrevet 10.09.2019 14:32 . Endret 10.09.2019 14:43 .