1. Hjem
  2. Strandrydderapporten 2018 klar!
Strandrydderapporten 2018 klar! - headerbilde Asgeir Knudsen/EPS forurensning vik i Sund kommune Hordaland

Strandrydderapporten 2018 klar!

Rapporten som idag ble offentliggjort av Hold Norge Rent viser helt fantastiske resultater. I fjor deltok over 143 000 frivillige på ulike ryddeaksjoner. Og de samlet inn brutto over 3000 tonn med avfall. Det vises og det merkes i landet vårt. Men det er mye igjen! 

Strandrydderapporten 2018 preges av sterk vekst i engasjement. Nesten 6000 aksjoner ble registrert, og deltakerne nedla over 260 000 timeverk på å plukke opp nesten 3 000 tonn avfall. Antall registrerte frivillige har økt fra 49 000 i 2017 til 143 000 i 2018. Mye av grunnen til det er nok fjorårets sterke NRK engasjement for saken.
Strandrydderapporten 2018 forside.JPG
Rapporten viser at det ikke bare ryddes langs kysten , men også i innlandet og under vann er det stor aktivitet. Nesten 1 000 av landets 6 000 aksjoner foregikk i innlandet, og 36 000 frivillige plukket over 500 tonn avfall her. Hold Norge Rent er ikke lenger en ren kystaksjon. Også under vann er det store forsøplingsproblemer. 2 000 frivillige dykkere har gjennomført 146 dykkeraksjoner og samlet 125 tonn avfall. Samlet sett viser kildefordelingen at det er omtrent 50/50 mellom personrelatert forsøpling og forsøpling fra næringsvirksomhet.

Refusjonsordningen

Refusjonsordningen er særdeles viktig redskap for å holde trykket oppe. Ordningen finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent. Refusjonsordningen har som mål å stimulere til økt rydding av marin forsøpling i Norge gjennom å sikre at aktører som bidrar til frivillig opprydding ikke belastes med utgifter til transport og behandling av avfallet. Ordningen gjelder avfall som er samlet inn i tilknytting til frivillige ryddeaksjoner som har hatt utgifter til transport, mottak og/eller behandling av marint avfall. Dette innbefatter også opprydding langs vassdrag og innsjøer. Alle som oppfyller ordningens kriterier kan søke om refusjon. Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskaper til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. Det var derfor gledelig å se at Hold Norge Rent mottok 25 søknader fra renovasjonsselskaper i 2018. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge. I løpet av søknadsperioden mottok Hold Norge Rent 63 søknader og søknadssummen tilsvarte tilsammen 3 067 417 kr for transport og behandling av over 680 tonn avfall, og 2 859 065 kr ble utbetalt i refusjon. 

Bruk Ryddeportalen!

Det er mange grunner til å bruke Hold Norge Rents Ryddeportal. Portalen gir når så mange bruker den et godt bilde på situasjonen i Norge. Portalen er også under utvikling og vil i løpet av det kommende året bli enda bedre.  I dag gir den mange viktige data tilbake til frivilligheten, til storsamfunnet og til forskere når den brukes så aktivt.

Forsøplede områder

Portalen har ogå en registreringsfunksjon gjør det mulig for frivillige å melde inn forsøplede områder som trenger rydding. Denne funksjonen ble lansert i 2016 for å innhente mer kunnskap om forsøplingssituasjonen i Norge. Målet var å få mer informasjon om ryddebehovet langs kysten, samt å gi mulighet til å varsle kommunene som er forurensningsmyndighet. Funksjonen gir også frivillige tips om hvor det er hensiktsmessig å legge ryddeaksjoner. I 2018 ble det registrert 610 forsøplede områder fordelt på 18 fylker gjennom Ryddeportalen. I 2017 var antallet 481. Dette er en gledelig utvikling hvor vi ser at alle fylkene er representert. I 2017 var Oppland det eneste fylket som ikke hadde registrert forsøplede områder. I 2018 har det blitt registrert 12 forsøplede områder i Oppland. Det er også registrert 6 forsøplede områder på Svalbard som i denne metodikken fungerer som et eget fylke. Det er noen fylker som har registrert mange forsøplede områder, som for eksempel Hordaland med 95 registrerte områder. Dette er likevel en sterk nedgang fra 2017 der Hordaland registrerte hele 143 forsøplede områder.

Øvrige fylker som har registrert mange forsøplede områder, som Trøndelag og Sogn og Fjordane, vil ikke nødvendigvis være mer forsøplet enn de andre fylkene. Det er nok snarere en indikator på at det er mange mennesker i disse områdene som er engasjerte og aktive brukere av Ryddeportalen som bare vil bli viktigere og viktige i årene som kommer. 

Dette er ti på topp listen over hva som er funnet (faksimile fra rapporten) 

Strandrydderapporten 2018 dette er registrert.JPG

Strandrydderapporten kan lastes ned her (pdf)

 

Dato skrevet 28.05.2019 14:32 . Endret 28.05.2019 14:55 .