1. Hjem
 2. Friluftsrådene står sterkt!
Friluftsrådene står sterkt! - headerbilde AK/ plast innvevd i stranden

Friluftsrådene står sterkt!

Miljødirektoratets tildeling av midler til marin forsøpling opprydding er nå klar.
Miljødirektoratet har støttet 69 gode prosjekter rundt om i hele landet for å forebygge og redusere miljøskadene av marin forsøpling. Av disse har hele 15 friluftsråd kommet med på listen (inkludert Oslofjorden friluftsråd). 

Godt fornøyd styreleder

Saghaug styrer.jpg

- Jeg er imponert over friluftsrådenes engasjement og arbeid på feltet, sier en særdeles fornøyd styreleder Steinar Saghaug. Det viser jo hvor viktig friluftsrådene arbeid er på dette feltet. 

 – Vi er langsiktige, solide og vi leverer, det er viktig å understreke, sier styreleder Steinar Saghaug. 

Startet i 2015

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding av marin forsøpling langs kysten. De har også støttet prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hovedhensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling.

I år er det spesielt  at støtten går til prosjekter som går til opprydding i områder som ikke er så lett tilgjengelige, og som dermed blir ryddet sjeldnere. 

Disse friluftsrådene får støtte:

 • Bergen Og Omland Friluftsråd til «Vi rydder strendene på Vestlandet» 2 000 000,-  i 2019 og 500 000,-  i  2020
 • Dalane friluftsråd «Tiltak mot marin forsøpling i Dalane» 400 000,- 
 • Fjordkysten Friluftsråd «Kyst og fjordrydding Sogn og Fjordane 2019» 2 000 000,-  i 2019 og 700 000,-  i 2 020
 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal «Tiltak mot marin forsøpling i Nordmøre og Romsdal» 1 800 000,-  i 2019 og 200 000,-  i 2020
 • Friluftsrådet Vest «Strandrydding i Nord-Rogaland»  1 000 000,-
 • Ishavskysten Friluftsråd «Ren kyst - Kystrydding i Tromsøregionen»  632 400,- 
 • Jæren Friluftsråd «Ryddeaksjon Jærkysten» 1 300 000,-  i 2019 og 200 000,-  i 2020
 • Lister friluftsråd «Strandrydding, formidling og havbunnrydding Lister» 759 000,-
 • Nord-Troms Friluftsråd «Tiltak mot marin forsøpling i Nord-Troms/Finnmark»  800 000,-  i 2019 og 150 000,-  i 2020
 • Polarsirkelen friluftsråd «Rent Hav Helgeland»  500 000,-  og 100 000,- i 2020
 • Ryfylke Friluftsråd «Tiltak mot marin forsøpling i Ryfylke» 800 000,-  i 2019 og 250 000,-  i 2020
 • Sunnmøre friluftsråd P401 «Marin forsøpling Sunnmøre» 1 500 000,-  i 2019 og 500 000,-  i 2020
 • Trollfjell friluftsråd «Rene strender i Trollfjell-2019» 310 598,- 
 • Valdres Friluftsråd «Hold Begnavassdraget rent!» 300 000,- 
 • og Oslofjordens Friluftsråd «Ren Oslofjord - kystlinjen Oslo» 2 500 000,-  i 2019 og 450 000,-  i 2020
 • og her finner du hele listen fra Miljødirektoratet  
 Og i tillegg er våre gode samarbeidspartnere i Hold Norge Rent på listen med:
Hold Norge Rent Oppryddingstiltak, kartlegging og verktøy nasjonale og forebyggende tiltak
Hold Norge Rent «Utadrettet virksomhet 2019»
Hold Norge Rent «Havet begynner her»

Registrer funn

Miljødirektoratet har ved tildelingen anmodet de som rydder opp i marin forsøpling om å bruke Hold Norge Rent sin ryddeportal  til å koordinere ryddeaksjoner og registrere hva de har funnet. Denne informasjonen gjør at vi får mer kunnskap om hvor avfallet kommer fra og hvordan vi kan forhindre at avfallet havner i havet. 

søppel kasse.jpg

 

Dato skrevet 14.03.2019 14:21 . Endret 14.03.2019 15:07 .