1. Hjem
  2. Eldre på dagsorden
Eldre på dagsorden - headerbilde Eldre hånd/ foto pix

Eldre settes på dagsorden gjennom Meld. St. 15 «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre».

Vårt hovedanliggende er at eldre har behov for å delta i friluftslivet, på lik linje med alle andre. For å få til dette må områder og aktiviteter tilrettelegges også for denne målgruppen. 

Mandag 01.10 var FL på høring i Helse- og omsorgskomiteen og her ga vi våre innspill til den nye stortingsmeldinga. Vårt hovedfokus var at lett tilgjengelige friluftsområder og turveier er viktig for alle, og spesielt for eldre med redusert mobilitet og aksjonsradius.
Du kan lese hele høringsuttalelsen her. 

Også politisk fokuseres det på at eldre må få komme mer ut på tur. I Klassekampen var det torsdag et stort oppslag om at ansatte i eldreomsorgen ikke har tid til å ta med beboerne på tur ut mer enn en gang i måneden eller sjeldnere. Lite stimuli gjør pasientene mer urolige, og kan øke behovet for beroligende medisinering. Lett tilgjengelige turområder og økt samarbeid med frivilligheten kan bidra til å lette denne jobben for de ansatte.  

stmld15 2018 eldre.JPG Meldingen finner du på regjeringens sider. 

Dato skrevet 05.10.2018 11:28 . Endret 05.10.2018 13:04 .