1. Hjem
  2. Båltid - friluftslivsglede
Båltid - friluftslivsglede - headerbilde FL

Bålet har en sentral plass i friluftslivet.
Nå starter båltiden!

Det er noe helt eget ved å samles rundt bålet. Aldri er vel friluftslivet mer inkluderende. Felles innsats for å finne tørr never og tørrkvist - og få det til å fatte. Vente på at kaffen koker, pølsene blir svidd, pinnebrødet stekt nok - eller la mer avanserte kokkekunster få utløp. Kjenne varmen fra bålet, og kanskje fra den du sitter ved siden av. Alle tankene som får løpe fritt sammen med de alltid omskiftelige flammene i bålet. Noen ganger bare være stille sammen - andre ganger den gode samtalen.


Bålforbudet

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I den perioden kan en bare tenne bål om en har innhentet tillatelse fra brannvesenet eller det er opplagt at bålet ikke kan starte en brann. Er det tørt som det kan være om sommeren er det totalt uaktuelt å tenne bål. Uansett dato har alle som tenner bål et ansvar for å sørge for at det er helt trygt. Bålet skal alltid slukkes før du forlater det. Tenk også på hvor du plasserer bålet. På bart fjell vil bålet lett føre til at fjellet sprekker opp. Det er god sedvane at vi kan sanke tørrkvist til bålet i utmark, men det må ikke gjøres slik at vi påfører trær og skog skade.
I mye brukte turområder blir tørrkvist mangelvare så der bør en ha med ved til bålet. Kompetanse om bål er en viktig del av grunnleggende friluftslivsferdigheter som må formidles til nye brukere og generasjoner.

God høst i friluft - la gjerne bålet varme og gi en ekstra dimensjon til turen!

Gode tips for et trygt bål her hentet fra DSB:

- Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

- Ikke drikk alkohol og fyr bål, sørg for at det er en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

- Legg bålet i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

- Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

- Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

- Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 

- Husk det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

- Og når du drar, sørg for at bålet er helt slokket.

 

Dato skrevet 15.09.2018 10:31 . Endret 13.09.2019 09:31 .