1. Hjem
  2. Båltid - friluftslivsglede
Båltid - friluftslivsglede - headerbilde FL

Bålet har en sentral plass i friluftslivet. Nå starter båltida.

Det er noe helt eget ved å samles rundt bålet. Aldri er vel friluftslivet mer inkluderende. Felles innsats for å finne tørr never og tørrkvist - og få det til å fatte. Vente på at kaffen koker, pølsene blir svidd, pinnebrødet stekt nok - eller la mer avanserte kokkekunster få utløp. Kjenne varmen fra bålet, og kanskje fra den du sitter ved siden av. Alle tankene som får løpe fritt sammen med de alltid omskiftelige flammene i bålet. Noen ganger bare være stille sammen - andre ganger den gode samtalen.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I den perioden kan en bare tenne bål om en har innhenta tillatelse fra brannvesenet eller det er opplagt at bålet ikke kan starte en brann. I sommer var det totalt uaktuelt å tenne bål der tørken ramma. Uansett dato har alle som tenner bål et ansvar for å sørge for at det er helt trygt. Bålet skal alltid slukkes før du forlater det. Tenk også på hvor du plasserer bålet. På bart fjell vil bålet lett føre til at fjellet sprekker opp. Det er god sedvane at vi kan sanke tørrkvist til bålet i utmark, men det må ikke gjøres slik at vi påfører trær og skog skade. I mye brukte turområder blir tørrkvist mangelvare så der bør en ha med ved til bålet. Kompetanse om bål er en viktig del av grunnleggende friluftslivsferdigheter som må formidles til nye brukere og generasjoner.

God høst i friluft - la gjerne bålet varme og gi en ekstra dimensjon til turen!

 

Dato skrevet 15.09.2018 10:31 . Endret 15.09.2018 10:52 .

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.