1. Hjem
  2. Dessertbuffeen er satt fram
Dessertbuffeen er satt fram - headerbilde Foto FL - Blåbærplukking på Vikerfjell.

Det er bare å forsyne seg. Allemannsretten gir gratis adgang til verdens beste dessertbuffe. Bare på det som er merka og skilta som moltebærland i Nord-Norge, kan du ikke plukke med deg molter hjem. Ellers er det fritt fram og gratis å høste bær og sopp i naturen.

August er tida for høsting. Den varme sommeren i Sør-Norge har gitt rekordtidlig modning av bær, og på tørre steder har blåbær og andre delikatesser tørka bort. Men leiter du i nord- og østhellinger, i bekke- og myrdrag, kanskje særlig i litt høyereliggende områder, er det bær å finne. Bærturer er en super del av den norske friluftslivskulturen. Vel verdt å la barn, barnebarn, tante- og onkelbarn får oppleve gleden av brødskive med sjølplukka blåbær og sukker. Bjørnebær, bringebær og molter eller heller ikke å forakte - gjerne med melk og fløte eller is. Variasjonsmulighetene er mange. Sunt er det også - sjøl om det smaker godt.

Det spås en dårlig sopphøst - i alle fall sørpå - etter tørken i sommer. Men får vi en regnfull august, dukker det nok opp spiselig sopp også.

Høsting er først og fremst glede. I tillegg gir høsting store muligheter for læring. Læring på tvers av fag og klassetrinn. Læring som gir kunnskap om natur og kultur, praktiske ferdigheter - og som huskes. I heftet "Høsting - en smak av tradisjon og muligheter" presenteres undervisningsopplegg knytta til skolens kompetansemål for grunnskolen og VG1. Undervisningsoppleggene er knytta til sju ulike tema; bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag, og vilt, jakt og fangst. Kanskje et tips til skolen ditt nærmiljø?

Sjøl om heftet på 150 sider er beregna skolen, passer det også for famllier som vil utvide sitt høstingsrepertoar - og kanskje gi nytt innhold og kunnskap til egen høstingsaktivitet. Du laster det gratis ned fra vår nettside - eller kjøper det for 200 kroner (post@friluftsrad.no).

 

Dato skrevet 24.07.2018 14:44 . Endret 06.08.2018 13:20 .