1. Hjem
  2. Velkommen i friluft i sommer
Velkommen i friluft i sommer - headerbilde Midt Agder Friluftsråd - kafedrift i skjærgården gjoør noen områder ekstra attraktive.

Alle er velkomne på hundrevis av strandperler som friluftsrådene forvalter. Midt-Agder Friluftsråd lokker med sommerkafe i skjærgården.

Med sol og sommer strømmer folk til kysten for bading og gode opplevelser. Allemannsretten gir alle rett til å gå, bade og raste i utmark. Men mange steder er mesteparten av strandsona nedbygd og tatt i bruk til andre formål slik at det ikke lenger er tilgjengelig utmark. I en årrekke har kommuner og friluftsråd, med økonomisk støtte fra staten, inngått avtaler og kjøpt opp områder for allmenn bruk til friluftsliv. En stor del av områdene er friluftsperler langs kysten. Dermed har hele befolkningen - uavhengig av egen lommebok og eiendomsrett - god tilgang til friluftslivsområder langs kysten.

Kommunene har ansvar for drift og forvaltning av disse offentlig eide friluftslivsområder. I store deler av landet samarbeider kommunene om driftsløsninger gjennom interkommunale friluftsråd og skjærgårdstjenesten. Friluftsrådene har ansvar for forvaltning av over 500 områder, og vi drifter 298 toaletter, 266 parkeringsplasser og 227 brygger. Renovasjon, vask av toaletter, skjøtsel av vegetasjon og masse andre små og store driftsoppgaver gjør seg ikke sjøl. Kanskje grunn til å sende varme tanker til dyktige medarbeidere i kommuner, friluftsråd og skjærgårstjeneste som sørger for at friluftslivsområdene langs kysten i all hovedsak er velstelte og velfungerende sjøl på dager hvor "alle" skal ut og bade. Så takker vi også alle som på dugnad sørger for rydding langs kysten!

I Kristiansandsskjærgården har Midt-Agder Friluftsråd et ekstra forlokkende tilbud med åpne sommerkafeer. Vinterstid er vi vel kjent med dagsturhyttene som turmål. Sommerstid kan det også være en ekstra stimulans til padleturer eller vandring på kyststier at det venter ei åpen dagsturhytte med "hjemmebakst" og drikke. Kyststiene vokser fram som attraktive friluftslivstilbud langs store deler av kysten - særlig i Sør-Norge - og vi nærmer oss tusen km med kyststi. Visjonen må være at det skal være mulig å vandre langs hele den fantastiske norske kysten.

Mulighetene er mange og mye godt friluftslivsarbeid gjøres, men arbeidet blir aldri ferdig. Endringer i bosettingsmønster, nye friluftsaktiviteter og -vaner, stadig omdisponering av utmark og andre samfunnsendringer gjør at det er behov for sikring av nye områder. Vi har en stor jobb med å tilrettelegge, skilte og merke nye kyststier for å nærme oss visjonen. Både områder og stier skal vedlikeholdes og driftes i samsvar med samfunnets og folks behov og krav. Og kanskje viktigst: friluftslivstradisjoner og -kompetanse skal formidles til nye generasjoner. Derfor er Friluftsskolen for alle barn mellom 10 og 13 år så viktig!

 

 

 

Dato skrevet 29.06.2018 08:11 . Endret 29.06.2018 09:01 .