1. Hjem
  2. Friluftskonferanse i Alta 13.-15. juni
Friluftskonferanse i Alta 13.-15. juni - headerbilde Canyon Alta. Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd er vertskap for årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund 14. juni, og arrangerer sammen med oss og andre gode samarbeidsparter Friluftslivskonferanse 13.-15. juni i tilknytning til årsmøtet.

Etter åpning på konferansehotellet, Scandic hotell, onsdag, blir det felles befaring til Alta kraftverk i Sautso - landets mest omdiskuterte kraftverk. Vi får i dobbelt betydning en smak av vidda.

Torsdagen fortsetter med 7 spennende befaringsalternativ før lunsj, og så innleder legendariske Johan Kaggestad "Gå - verdens beste mosjon". Innlegget følges opp med gode eksempler på ulike folkehelsetiltak og presentasjon av helsefremmende skoler i Nordland.

Fredagen byr på et vell av interessante innlednigner om muligheter og utfordringer for friluftslivet i Finnmark - med stor overføringsverdi til resten av landet.

Første påmeldingsfrist 25. april.

Fullstendig program og med lenke til påmeldingsskjema finner du på våre arrangmentsssider.

 

Dato skrevet 03.04.2018 07:38 . Endret 16.04.2018 09:39 .