1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Friluftslivsforskjeller
Friluftslivsforskjeller - headerbilde

Friluftslivsforskjeller

Tall FL har innhenta viser at det er store forskjeller i fylkeskommunenes prioritering av økonomiske midler til friluftsliv.

Friluftsrådenes Landsforbund har innhenta oversikt over fylkeskommunenes egne tilskuddsmidler til friluftslivsformål, priroritering av spillemidler til anlegg for friluftsliv og fordeling av statlige friluftslivsmidler i 2017. Oversikten, som viser betydelige forskjeller mellom fylkeskommune, er presentert og kommentert i Frilufts-Info 1 18.pdf

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 13.03.2018 09:36 . Endret 16.04.2018 09:39 .