1. Hjem
  2. Lyst til friluftsliv
Lyst til friluftsliv - headerbilde

Sola er tilbake over hele landet. Til lyst og glede for alt ettermiddagsfriluftsliv. Men vi kunne hatt en time mer i lys!

Mange mennesker har lyst til å drive friluftsliv. Og gjør det. I følge Natur og miljøbarometeret fra 2017 (Kantar TNS) er 9 av 10 interessert i friluftsliv og aktiviteter i naturen. Medlemstallet i Den Norske Turistforening øker og har nå passert 300.000. Andelen som svarer i miljøbarometeret at de benytter naturen tilnærma daglig har økt med 9 prosentpoeng fra 2014 til 2017. Og vi har lyst til å være enda mer ute i naturen. Over halvparten av befolkningen har lyst til å tilbringe mer tid i naturen ifølge miljøbarometeret.

Myndighetene har også lyst til at vi skal drive mer med friluftsliv. Da Stortinget behandla stortingsmeldinga om friluftsliv for et år siden, ba de regjeringa lage en egen handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Bare når det kommer til å bevilge penger til friluftsliv for å utløse dette folkehelsepotensialet, er ikke lysten like stor. Og lysten ser ut til å avta med regjeringsmakt.

Vinterstid er det knapt lyst nok til å drive friluftsliv når vi kommer hjem fra barnehage, skole og jobb. Lysløyper og hodelykter kan bare til en viss grad kompensere for manglende dagslys. Særlig barns muligheter til uteleik begrenses når det ikke er lyst ute. Er det i lys av dette så klokt at vi siste helga i oktober skrur på klokka så lyset forsvinner en time tidligere om ettermiddagen. Var saken godt nok opplyst da det blei bestemt? Når så mange har lyst til å drive friluftsliv, bør vi sørge for at det er lyst så lenge som mulig for ettermiddagsfriluftsliv.

(artikkelen er basert på et innlegg i Magasinet friluftsliv)

Dato skrevet 29.01.2018 09:58 . Endret 09.02.2018 14:13 .