1. Hjem
  2. Friluftsliv - mest for de rike?
Friluftsliv - mest for de rike? - headerbilde

 Friluftsliv – mest for de rike?

Vi tror at naturen og friluftslivet  er en arena hvor alle er like og deltar uavhengig av klasse og økonomi. Men er det egentlig slik?

Vi ser utviklingstrekk med økte krav til klær og utstyr for å delta i alminnelig friluftsliv. Skiløypene kan oppleves som utstillingsvindu for topp idrettsutstyr, siste mote i fancy fritidstøy og veltrente kropper. Hva fører det til av fremmedgjøring hos alle som ikke henger med? De seinere år er det økt fokus på levekårsforskjeller og barnefattgidom. Det er velkjent at levekårsforskjellene i Oslo er betydelige, men i de aller fleste kommuner vokser det opp barn i familier under fattigdomsgrensa. Fører det til at store grupper barn ekskluderes fra vanlig friluftsliv?

 

Barn må introduseres til og lære friluftsliv. Hva med de barna som vokser opp i familier uten tradisjon for friluftsliv og foreldrene ikke har råd til ski i ulike varianter, kajakk, terrengsykkel, telt og alt det andre en får inntrykk av at er nødvendig for et fullverdig friluftsliv. Fører levekårsforskjellene til at ulikhet i utøvelse av friluftsliv går i arv og forsterkes? Er skolens kroppsøvingsfag og organisasjonenes friluftstilbud godt nok til å oppveie dette?

 

Spørsmålene er mange, og bør stilles av alle med ansvar for friluftslivstilbud. Ikke bare i Oslo, men over hele landet. Friluftsrådenes klare mål er at alle barn skal ha muligheter til å delta i et variert friluftsliv uavhengig av foreldrenes økonomi. Da må vi ha kunnskap om situasjonen, drøfte utfordringer, dele suksesshistorier og stake ut veien videre. 

 

Torsdag 11. januar tar vi opp problemstillingen på et seminar på Litteraturhuset i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen åpner seminaret og direktør i Oslofjordens Friluftsråd, Rune Svensson, stiller innledningsvis spørsmålet hvorfor friluftsrådene skal være opptatt av barnefattigdom. Forsker ved Nova, Patric Lie Andersen, gir bakgrunnsinformasjon om levekårsforskjeller i Oslo, professor ved NIH, Åse Strandbu, forteller om hvem som deltar i aktiviteter og Kjersti Eknes i Bufdir deler erfaringer fra arbeidet for barn som lever i fattigdom.

Med dette som bakteppe forteller en rekke organisasjoner, friluftsråd og andre aktører om sitt arbeid med friluftslivstilbud. Hans Petter Aas, styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd, innleder i siste sekvensen til drøfting av veien videre. Morten Thaulow, seniorrådgiver i Miljødirektoratet redegjør for statlig friluftslivsforvaltnings rammer og muligheter. Seminaret avsluttes med paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm.

Seminaret er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund

 

 

 

 

 

 

 

Dato skrevet 08.01.2018 07:44 . Endret 29.01.2018 13:55 .