1. Hjem
 2. God jul og godt nytt år
God jul og godt nytt år - headerbilde

Nyt naturen, gå mot sola og se optimistisk et nytt år i friluft i møte! Framme lyser et spennende nytt friluftsår.

Friluftsrådenes Landsforbund ønsker alle våre samarbeidsparter og friluftsvenner ei god jul og alt godt for det nye året!

Vi skal sammen med våre 27 medlemsfriluftsråd over hele landet gjøre vårt for at friluftslivstilbudet skal bli enda bedre i 2018 ved å:

 • Arrangere flere Friluftsskoler for flere barn sammen med DNT og andre samarbeisdparter.
 • Styrke og utvide Skjærgårdstjenesten og kampen mot marin forsøpling. Det gjør kystfriluftslivet enda mer attraktivt.
 • Være en aktiv bidragsyter til å vise hvordan naturen kan brukes som læringsarena i alle fag og bidra til fysisk aktivitet i skolehverdagen ved å:
  • Markedsføre og kurse i det nye heftet "Høsting - en smak av tradisjon og muligheter".
  • Lansere revidert opplegg for "Læring i friluft".
  • Utvikle "stedsbasert læring" slik at skolene kan kartfeste sine "uteklasserom" med tilhørende læringsopplegg.
 • Bidra til skilting og merking av flere stier og turruter. DNT, Innovasjon Norge og FL skal revidere Merkehandboka slik at den blir et tjenlig og oppdatert redskap i arbeidet. Vi skal videreføre satsingen på registrering av stier og turruter i Kartbasen - med særlig fokus på Kyststiene.
 • Aktivt følge opp når Klima- og miljødepartementet lanserer handlingsplan for friluftsliv ved påsketider.
 • Ta vel i mot nye medlemskommuner i friluftsrådene - og kanskje noen nye friluftsråd?

Og så skal vi videreføre alt det gode arbeidet med sikring, tilrettelegging og forvaltning av friluftslivsområder, stier og turruter. Vi satser videre på turregistreringsoppleggene (TellTur, StikkUt, Perletur), på Naturlos med interessante turer for alle og leirer og basecamps for ungdom. Vi har ambisjon om å styrke friluftslivstilbudet for mennesker med særlige behov for tilrettelegging eller veiledning, som mennesker med funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, innvandrerbakgrunn eller svak økonomi.

Alt - så langt vi makter - innen rammene av naurvennlig tilrettelegging og bærekraftig utvikling!

 

 

 

Dato skrevet 21.12.2017 12:41 . Endret 21.12.2017 13:12 .