1. Hjem
  2. Skjærgårdstjenesten styrkes
Skjærgårdstjenesten styrkes - headerbilde Friluftsrådet Vest - skjærgårdstjenesten i full aktivitet med å ta hand om innsamla boss.

Stortingsflertallet vil styrke skjærgårdstjenesten med 5 millioner for å ivareta oppgaver med marin forsøpling. Skjærgårdstjenesten supplerer og støtter opp om den enorme dugnadsinnsatsen.

Det er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som i Energi- og miljøkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018 disponerer 5 millioner til skjærgårdstjenestens oppgaver med å koordinere den frivillige innsatsen med rydding av marin forsøpling, samt samle og frakte til mottak søppel som er samla inn. Stortinget berømmer den store dugnadsviljen som folk viser i rydding av marin forsøpling. Vi er avhengige av denne dugnadsinnsatsen for å rydde opp i år framover. Derfor er det viktig med et apparat som sørger for effektiv koordinering og sørger for at avfallet blir tatt hand om og levert på mottak.

FL støtter fullt opp om denne samhandlingen mellom frivlligheten og skjærgårdstjenesten og samarbeider tett med Hold Norge rent om dette. Arbeidet mot marin forsøpling styrkes totalt med 50 millioner i forhold til opprinnelig budsjett gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre.

FL arbeider sammen med medlemsfriluftsrådene både for etablering av skjærgårdstjeneste nord for Hordaland og for utviding av arbeidsoppgavene til eksisterende skjærgårdstjeneste til også å omfatte marin forsøpling.

 

Dato skrevet 08.12.2017 15:03 . Endret 08.12.2017 15:34 .