1. Hjem
  2. Et blikk på mangfoldet i friluftslivet et nytt år venter
Et blikk på mangfoldet i friluftslivet et nytt år venter - headerbilde AK/sporet inn i 2024

Et blikk på mangfoldet i friluftslivet

Vi er glade for alle som har fått smaken av friluftsliv i 2023. Det er gjennomført et enormt antall aktiviteter og stor variasjon og oppfinnsomhet fra friluftsråd og andre arrangører. 

Den omfattende rapporten om Friluftslivet i Norge, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i september, peker på betydelige variasjoner i befolkningen når det gjelder deltakelse. Vi står overfor et paradoks: selv om friluftsliv er en kilde til helse og livskvalitet, er det også en arena preget av ulike barrierer både økonomiske og kulturelle. Så det er mye å gjøre og mange oppgaver som venter på oss i friluftsrådene i 2024.

Det rimelige friluftslivet

Friluftsliv trenger ikke være en kostbar affære. Vi ønsker å rette fokus mot et inkluderende friluftsliv hvor alle kan delta i der en bor, uavhengig av alder, sosioøkonomisk status og kulturell bakgrunn. Paradokset ligger i at vår hang til forbruk, spesielt innen utstyr som utfordrer visjonen om det enkle friluftslivet. Undersøkelser viser at nordmenn er verdensmestere i å kjøpe friluftsutstyr, hvorav over halvparten sjelden blir brukt. Kan vi virkelig hevde at vi praktiserer et bærekraftig friluftsliv når utstyr ligger og samler støv?

Bærekraftsparadokset og nye initiativer

Dette paradokset utfordrer vår tradisjonelle tilnærming til friluftsliv. Likevel ser vi lyspunkter som BUA og Frilager, som låner ut utstyr og gir flere tilgang til friluftsliv. Det finnes nye digitale initiativer hvor du kan både leie og leie ut eget utstyr. Dette representerer også en spennende vei mot et mer inkluderende og bærekraftig friluftsliv. Vår oppsummering av året vil rose de positive kreftene som jobber for å dempe forbruksvanene våre og å gjøre friluftslivet tilgjengelig for flere.

Inkludering gjennom fellesskap

Vi må også løfte frem organisasjoner som Norsk Friluftsliv, DNT, Speiderne, Norges Jeger- og Fiskerforbund, 4H og ikke minst alle friluftsrådene våre. Alle disse tilbyr lavterskelaktiviteter for mange grupper med mål om å inkludere flere i friluftslivet. Vi ser tydelig betydningen av frivillig innsats og lavterskelaktiviteter for å gjøre naturen tilgjengelig for alle.

Friluftslivets helsebringende effekter

Rapporten til SSB understreker en velkjent sannhet: friluftsliv har positive sammenhenger med opplevd helse- og livskvalitet. Fysisk aktivitet ute i frisk luft bidrar til vårt velvære. Dette aspektet er noe vi alle kan enes om, også uten at vi trenger å ha forskerbrillene på. 

Å se positivt på det vanskelige

I tillegg til mange utfordringer, må vi også minne oss om de positive sidene av 2023. Pandemien tvang oss til å utforske nærmiljøet, gjenoppdage naturen og styrke familiens bånd. Mange fant glede i enkle friluftslivsaktiviteter, fra å gå turer i sitt nærmiljø, til bærplukking og til å sove under åpen himmel. Nøkkelen til et bredt friluftsliv ligger i nærheten – det er her alle lærer om det naturen kan være for hver og en av oss - dette er et perspektiv vi tar med oss inn i det nye året.

Ønsker for 2024: Et Friluftsliv for Alle

La oss gå inn i 2024 med et ønske om et friluftsliv som inkluderer alle, uavhengig av bakgrunn og lommebok. La året bli preget av bærekraft, nye perspektiver og fellesskap i naturen. For hvis alle tar et steg mot et mer ansvarlig friluftsliv, kan vi skape en balanse mellom nytelse og bevaring – en balanse som naturen vår så sårt trenger. 

God jul og godt nytt år fra oss i Friluftsrådenes Landsforbund!

 


Dato skrevet 20.12.2023 10:40 . Endret 21.12.2023 12:55 .