1. Hjem
  2. Høringene i havn
Høringene i havn - headerbilde Asgeir K/DNT - FL - Norsk Friluftsliv - Idrettsforbundet på høring i Energi og miljøkomiteen

Venter i spenning!

Statsbudsjettet er lagt frem og Friluftsrådenes Landsforbund har vært på Stortinget i de ulike budsjettkomiteen og fremmer våre synspunkter og innspill på budsjettet for 2024. 

Paul Waaler, FLs nye daglige leder har fått sin ilddåp og klarte seg bra sammen med mange gode kollegaer i høringene.
Paul har i flere sammenhenger stilt det grunnleggende spørsmålet om Friluftslivet og om det er og om det alltid vil være en del av den norske folkesjelen?
Dessverre går bruken av norsk friluftsliv ned, og mange blir ekskludert og det vil gjerne vi gjøre noe med det, men ressursene friluftsrådene har er svært begrenset. 
FL har kommet med flere konkrete anmodninger til politkerne og nå venter vi som alle de andre i spenning på hva resultatet av budsjettbehandlingen blir i Stortinget. 

Her er FLs innspill til Statsbudsjettet i noen av Stortingets komiteer


Energi og miljøkomiteen
Utdannings og forskningskomiteen (pdf åpnes i eget vindu)

Helse og omsorgskomiteen (pdf åpnet i eget vindu)
Transport og kommunikasjonskomiteen (pdf åpnes i eget vindu) 

Dato skrevet 25.10.2023 17:06 . Endret 25.10.2023 17:26 .