1. Hjem
  2. Ingen blir god alene!
Ingen blir god alene! - headerbilde Paul Waaler/styret med daglig leder ved Ommen kystledhytte

Ingen blir god alene!

Overskriften sier vel kanskje mye om vår nye styreleder, men vi fulgte opp med 10 spørsmål til Tom Tvedt !

Gratulerer som ny styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund!
Hva var det som inspirerte deg til å engasjere deg i friluftsliv? 

- Takk jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig glad i å gå tur og da helst i natur. Jeg har gjennom mine verv som ordfører og Fylkesordfører sett det arbeidet som friluftsrådene gjør så det var ikke det vanskelig å si ja til.

Friluftsrådene spiller en viktig rolle i å fremme friluftsliv i Norge som du selv også sier. Hvilke visjoner har du for organisasjonen, og hva håper du å oppnå under din styreledelse? 

- Det er så mange flinke folk som gjør en fantastisk jobb i hele landet vårt på dette området. Jeg håper at jeg sammen med styret og administrasjonen skal videreutvikle og styrke først og fremst rammevilkårene som er for ustabile i dag.
Målet er jo å få flere på tur 😊

I en tid der urbaniseringen øker, hvordan ser du for deg at friluftsrådene kan bidra til å sikre tilgangen til naturen og utendørsaktiviteter for folk i alle aldre?

- Her er det bare å fortsette det arbeidet som gjøres hver dag. Vi har mulighet til å strekke oss lenger, men da må vi ha mer ressurser. I et samfunn der alt for mange faller utenfor bør vi prøve å lære den neste generasjon opp i å bli glad i å være ute i naturen.

Norge har en unik spektakulær natur og et variert landskap som er ideelt for friluftsliv. Hvordan vil du arbeide for å sikre at denne arven blir ivaretatt for kommende generasjoner? 

- Vi må jobbe tett til storting, fylker og kommuner for å påvirke politikken. Det er i planarbeidet det er viktig for oss å påvirke. Rundt de store byene må vi jobbe for å finne en balanse mellom vern og bruk. Så må vi ta et tak for å stoppe gjengroingen.

Mange unge mennesker i dag er sterkt knyttet til skjermbruk. Hvordan har du tenkt å nå ut til denne generasjonen og inspirere dem til aktivitet og til å utforske og verdsette friluftslivet?

- Mange unge håndterer dette på en fin måte. Jeg tror ikke det bare er skjerm som er vår tids utfordring. Men det å bli glad i naturen og friluftsliv må læres. For de av oss som ikke har fått det inn med morsmelken er nok svaret at vi må jobbe sammen med barnehager og skolene våre. Folkehelse vil bli en vår tids største utfordring, da er en av løsningen vårt arbeid

Samarbeid med kommunene lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og næringslivet er ofte nøkkelen til suksess for friluftsrådenes arbeid. Hvordan ser du for deg å styrke og utvikle disse samarbeidsforbindelsene for å fremme friluftslivets sak?

-  Dette arbeidet må vi gjøre sammen med alle organisasjoner som jobber med friluftsliv. Jeg er sikker på at hvis vi bruker våre ressurser så vil vi lykkes. Min opplevelse er at politikerne ønsker å bidra.

Inkludering og mangfold er viktige aspekter ved friluftsliv. Hvordan vil du arbeide for å gjøre friluftsliv tilgjengelig for ulike samfunnsgrupper og bidra til en mer inkluderende friluftlivskultur?

-  Jeg har jobbet i 30 år med universell utforming og bygge et samfunn hvor alle skal få ta del i felleskapet. Ca 18 % av befolkningen har en funksjonsutfordring og dette tallet vil øke parallelt med eldrebølgen. Men og her må vi finne balanser med hvor vi bygger infrastruktur tilgjengelighet og hvor vi ikke skal gjøre inngrep. 

Bærekraftig friluftsliv er viktig for å bevare naturen. Hvordan planlegger du å innlemme prinsipper om bærekraft hos friluftsrådene?

- Min opplevelse er at friluftsrådene er veldig flinke på disse områdene, så får jeg og styret prøve å koordinere og støtte friluftsrådene i hele landet. Ingen blir god alene, alt skjer i et samspill.

Hva har vært din sommers fineste friluftslivsopplevelse?

- Det er så mange, men hvis jeg må velge så må det være når jeg og Kjersti satt på hytta vår på Utåker. Alt var stille, svakt kunne vi høre pustelyden av nisene, for noen minutter senere kunne se de jage etter mat noen få meter fra oss. Kan ikke beskrive, må oppleves.

Hvor går din neste tur?
- Den skai vi gå på Gålå som er Per Gynts rike og og er der hvor vi har vårt hjem.

God Tur fra friluftsrådene!!


- på bildet ved Ommen og en av kystledshytten i Oslofjorden sammen med FL styret, styreleder i OF, admininstrasjonen i OF og FL 
Styremøte sept 2022 med OF og admin.jpg

 (foto Paul Waaler)

 

Dato skrevet 27.09.2023 09:01 . Endret 27.09.2023 09:30 .