1. Hjem
  2. Finnskogen friluftsråd med Læring i Friluft
Finnskogen friluftsråd med Læring i Friluft - headerbilde AK i FL/Kristin Lund Finnskogen friluftsråd

Læring i friluft på spennende grunn midt i den skogfinske kulturarven!

Finnskogen friluftsråd, et av våre medlemsfriluftsråd, er i full gang med å bygge nettverk rundt den spennende kulturen som friluftsrådet bader i. Friluftsrådet ønsker å synliggjøre Finnskogen som den unike og solide læringsarenaen hele området er for barn og unge og alle andre. 

På en vanlig torsdag i august hadde de invitert mange til et oppstartsseminar for både å bygge nettverk, men for også å vise frem kulturen og hvor viktig rolle friluftsrådet kan spille her spesielt når det kommer til Læring i friluft. 

Verdens største klasserom

Innleggene på seminaret hadde en bred tilnærming og Friluftsrådenes Landsforbund fikk mulighet til å vise hva og hvordan vi jobber med ulike undervisningsopplegg for barn og unge i verdens største klasserom. 

De mange gode innleggene på seminaret viste hvordan de gjennom kompetanseoppbygging, tilrettelegging for medvirkning og mestring, samt satsing på gode opplevelser kan gi barn og unge en plattform de kan bygge videre på i sin danning i livet med start i den skogfinske kulturarven. 

Skogfinsk historie

Flere av innleggene tok opp at hvor viktig historien er, og ikke minst hvordan den kan skape kontakt mellom generasjoner og over grensene for videreføring av kunnskap, tradisjoner og forståelse for bærekraftig verdiskaping basert på Finnskogens ståsted. 

Friluftsrådet på Finnskogen er en del av den skogfinske kulturarven, landskapet og naturen med sjøer, elver med et mangfold av leder og stier som for en lærer som bruker det store klasserommet må være et helt fantastisk. 

Fremtiden!

Kristin Lund i Finnskogen friluftsråd mener dette også er viktig med tanke på ungdommenes muligheter for utdannelse og framtidige arbeidsplasser innen «grønne næringer.»

Vel blåst til Finnskogen Friluftsråd og Finnskogen Natur & kulturpark -  det blir spennende å følge fortsettelsen. 

 

Dato skrevet 18.08.2023 12:50 . Endret 18.08.2023 13:00 .