1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Sterk resultatrapportering
Sterk resultatrapportering - headerbilde Ryfylke friluftsråd - fra Lådervik friluftsområde.

Friluftsrådene rapporterer om markert økning i både tilretteleggingstiltak og deltakelse på aktivitetstiltak i 2022. Samla omsetningen i landets 28 interkommunale friluftsråd økte fra ca 250 millioner i 2021 til 295 millioner i 2022. Den økte pengebruken førte til en rekke gode friluftslivstiltak.

Friluftsrådene sikra 7 nye friluftslivsområder - ett ved kjøp og seks gjennom servituttavtale, og medvirka til sikring av ytterligere 20 områder. Friluftsrådene arbeider i tillegg med 93 sikringssaker som foreløpig er uløste, og inngikk avtale om tilrettelegging av 60 km med stier og turveger.

I 2022 har friluftsrådene gjort et betydelig arbeid med tilrettelegging av friluftslivsområder. De bygde 18 nye toaletter mot 7 i 2021, 45 nye gapahuker, dagsturhytter o.l. mot 31 i 2021, 9 brygger i 2022 mot 5 i 2021 og 20 nye bruer mot 8 året før. Friluftsrådene forvalter nå 825 friluftslivsområder, 2.995 km med stier, 625 toaletter og 360 gapahuker, dagsturhytter o.l.

Friluftsrådene har hatt 8.849 deltakere på kurs i 2022, og av dette 6.307 lærere og barnehageansatte. Det er en sterk økning fra 4.540 i 2021, og tyder på at skolen nå virkelig er opptatt av å bruke naturen som læringsarena og gjøre undervisningen mer variert og praktisk. Friluftsrådene kan bidra med kompetanse i friluftsliv og uteundervisning, og har et stort utvalg av aktiviteter og oppgaver relatert til fag, trinn og kompetansemål i læringsportalen.

Drøyt 38.000 barn og unge var med på friluftslivsaktiviteter i regi av friluftsrådene i 2022, mens tilsvarende antall i 2021 var 21.554. Friluftsrådene arrangerte 209 Friluftsskoler der 3.800 barn deltok. Videre bidro friluftsrådene med introuksjon og opplæring i friluftsliv til 12.253 med innvandrerbakgrunn i 2022 (6.389 i 2021). Deltakelsen i turregistreringsoppleggene har gått noe ned etter sterk vekst under koronapandemien, men likevel deltok 98.000 på friluftsrådenes turregistreringsopplegg og registrerte 1.789.000 gjennomførte turer.

Det er fortsatt stort behov for strandrydding, og 27.000 deltok i strandrydding organisert av friluftsrådene og samla inn 1.394 tonn søppel - en økning på 435 tonn fra 2021.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 09.03.2023 11:26 . Endret 09.03.2023 11:31 .