1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Storstilt skolesatsing
Storstilt skolesatsing - headerbilde Midt-Troms Friluftsråd. Lesestunden får en ekstra dimensjon ute rundt bålet.

Seks friluftsråd skal gjennom tre år følge opp 92 skoler med uteskolesatsing takket være gave fra SparebankstiftelsenDNB. Det er friluftsrådene Oslofjordens, Grenland, Nordmøre og Romsdal, Salten, Midt-Troms og Ishavskysten som blir med på denne satsinga.

Friluftsrådene har i en årrekke hatt tilbud til skoler i sine regioner med bistand til bruk av naturen som læringsarena. Vår tilnærming er praktiske oppgaver, aktiviteter og leiker relatert til kompetansemål i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Oppleggene kan fritt hentes på vår læringsportal.  Den vil vi styrke og utvikle gjennom prosjektet. Friluftsrådene formidler også kompetanse i grunnleggende friluftsliv og praktiske tips om å lede barn og unge ute. 

Nå får vi muligheten til å gå i dybden på en helt annen måte, sier prosjektleder Knut Berntsen i FL, som har lang erfaring fra Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd. Skolene blir fulgt opp med kursing av lærere, og vi etablerer lærende nettverk for erfaringsutveksling. Lærestedene utenom klasserommet skal kartfestes og læringsopplegg knytta til dette utvikles og lagres på portalen "stedsbasert læring".

Prosjektet er et viktig bidrag til å gjøre skolen mer variert og praktisk, styrke fysisk aktivitet, styrke det sosiale miljøet og gi elevene naturkontakt og økt forståelse for klima- og naturkrisa. Det er mye forskning som viser bedre læring ved bruk av varierte læringsarenaer, praktisk tilnærming og kombinasjon med fysisk aktivitet.

Totalt var det 13 friluftsråd med 170 prosjektskoler som søkte om å bli med i prosjektet. FL vil legge vekt på at erfaringene fra prosjektet skal komme alle friluftsrådene til gode.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 22.01.2023 11:08 . Endret 22.01.2023 20:17 .