1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Høst er tid for høsting
Høst er tid for høsting - headerbilde FL

Det er plass til alle i høstnaturen. Jakta foregår i trygge former så annet friluftsliv kan foregå parallelt. Skogen bugner nå av sopp og bær. Det er et overskudd av disse ressursene så plukking er en del av allemannsretten (med unntak av molter på moltebærland i nord). Høsting gir positive opplevelser på mange plan - turen og aktiviteten, oppdagergleden, tilhørigheten, samspillet i naturen, mestringsgleden, gleden ved å dele utbyttet med andre i godt lag.

Derfor er det så viktig at vi viderefører høstingstradisjonene til nye generasjoner. det gjelder i familiesammenheng, i organisasjoner, i barnehage, skole og skolefritidsordning. Vi har et fantastisk hefte "Høsting. En smak av tradisjon og muligheter", utarbeida av Inger og Kristine Monsen. Det er beregna på undervisning i grunnskole og VG1, men alle kan finne nyttige tips på de 152 innholdsrike sidene - enten dere leser det på nett eller bestiller det på papir fra oss.

Så minner vi om å vise hensyn til naturen og andre som er ute på høstingstur. Det er strandryddeuka - så plukking av bær, sopp - eller småvilt, kan kombineres med å plukke med seg det en ser av søppel før det havner på stranda. Og eget søppel tar vi som alltid med hjem til gjenbruk eller avfallssortering.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 14.09.2022 10:31 . Endret 14.09.2022 10:50 .