1. Hjem
  2. Studiebesøk fra Bulgaria
Studiebesøk fra Bulgaria - headerbilde

Devetaki Plateau Association, vår samarbeidspart i Bulgaria, besøkte Norge i forrige uke for å studere frivillighetsarbeid og enkel tilrettelegging for friluftsliv og naturbasert reiseliv.

Første dagen foregikk i Hole kommune med velkomst av kommunedirektør Torger Ødegård, informasjon om frivillighetssentralen og BUA, tur opp Kleiva med informasjon om tilrettelegging og vedlikehold av den gamle ferdselsveien, stimuleringstiltakene med informasjonstavler, fotogalleri og stolpejakt. På Sundvollenstranda var det informasjon om arbeidssenteret, friluftslivsområdet med utescene - og særlig den storstilte bygginga av vikingskip av frivillige. Dagen blei avslutta med besøk på galleri Klevjer - som har satt i stand det gamle kornlageret til utstillingslokale - en parallell til istandsetting av ei gammel mølle på Devetaki platået.

Torsdag gikk turen til Grenland Friluftsråd med første stopp ved Friluftsport Kverndammen i Porsgrunn. Her var turistforeningen i full gang med å beise tippiene - spennende småbygg for alle barn, taubane skulle monteres av Anders Vik, og frisklivssentralen var i full gang med fysisk aktivitet. Turen gikk videre til Børsjesjø våtmarksområde med fugletårn og informasjon om undervisningsopplegg for skoleklasser. Dagen avslutta ved kysten - i Langesund med badeplasser og kyststi.

Siste dag ga Norsk Friluftsliv fyldig informasjon om funksjonen som samlende paraplyorganisasjon for friluftslivsoranisasjonene og deres virke med vekt på den frivillige innsatsen.

Besøket viste oss igjen verdien av erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

Dato skrevet 14.06.2022 10:09 . Endret 14.06.2022 14:38 .