1. Hjem
  2. BOMMER, BOMPENGER, BOMMERTER OG BOMTURER
BOMMER, BOMPENGER, BOMMERTER OG BOMTURER - headerbilde Coolage FL

Kommune og fylkestingsvalg 2019

BOMMER, BOMPENGER, BOMMERTER OG BOMTURER

Daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund med noen refleksjoner og innspill for deg som ikke har stemt og planlegger å legger stemmesedlene i urnen på mandag. Hans oppfordring er og ikke la turen til valglokalet bli en bomtur i forhold å gi en stemme til de som har beste svarene på de viktigste utfordringene – både i kommune og fylke.

 

Morten med AP og H Sognsvann sept 2017 tilpasset.jpg

Morten Dåsnes her i midten med noen av de nasjonale politikerne under en debatt på Sognsvann

-  Noen av våre fremste politikere prøvde å gjøre kampen mot bompengefinansiering av veibygging til viktigste saken i valgkampen. Det til tross for at klimaendringer og tap av naturmangfold truer vårt eksistensgrunnlag, og mangel på naturkontakt og fysisk aktivitet rammer psykisk og fysisk helse til flere og flere. Jeg er neppe alene om å synes at bompengedebatten var en bommert.

For å redde kloden, og i alle fall menneskers mulighet til å leve og bo her, trengs det en grunnleggende holdningsendring til bruk av natur. Vi kan ikke lenger se på ethvert utmarksområde, som ikke er verna etter naturmangfoldloven, som potensielt utbyggingsområde. Bevaring av mest mulig natur med størst mulig mangfold, bør være hovedfokus i all arealplanlegging. Vi må sette en bom for lettvint nedbygging av norsk natur før det er for seint.

Friluftsrådene og FL har i årevis ropt et varsku mot nedbygging av strandsona. Til tross for det generelle byggeforbudet gis det tusen dispensasjoner til byggetiltak hvert år, og tilgjengelig strandsone krymper til 30 % der flest mennesker bor. Heldigvis satt noen partier nedbygging av strandsona på dagsorden mot slutten av valgkampen. I mitt lokalmiljø er kampen for å ta vare på et lite friluftsområde av sakene som engasjerer mest i valgkampen.

Gledelig folkelig engasjement for å ta vare natur- og friluftslivsområder blir likevel smått i forhold til utbyggingsinteressene. Det er for lønnsomt å bygge ned natur. Kanskje bør vi innføre bompenger her. En avgift for omdisponering av natur. Slike bommer – eller naturavgift - ville føre til mer arealøkonomisering og høyere terskel for nedbygging av natur. Inntektene fra en «natur-bompengering» kunne brukes til restaurering av ødelagte naturområder, og til vern og sikring av nye natur- og friluftslivsområder. 

Oppfordringen

La ikke turen til valglokalet bli en bomtur i forhold å gi en stemme til de som har beste svarene på de viktigste utfordringene – både i kommune og fylke.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Morten Dåsnes daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund

 

Dato skrevet 05.09.2019 09:03 . Endret 05.09.2019 09:25 .