1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Stabil fylkessatsing
Stabil fylkessatsing - headerbilde

Fylkeskommunene bevilga omtrent like mye til friluftsformål i 2022 som året før. Forskjellene mellom fylkene er imidlertid stor. Det viser FLs sammenstilling av data basert på informasjon fra fylkeskommunene.

Totalt bevilga fylkeskommunene 75,6 mill til friluftslivsformål i 2022 mot 72,1 mill i 2021 - litt mer enn prisstigninga. Det er Viken fylkeskommune som hadde mest tilskuddsmidler til friluftslivsformål med 15,7 mill, tett fulgt av Rogaland med 15,0 mill og Vestland med 14,3 mill. Utregna i forhold til innbyggertall er det imidlertid Rogaland som topper lista med 30,77 kr per innbygger, fulgt av Agder med 23,96 og Vestland med 22,34. Minst tilskuddsmidler til friluftsliv bevilger Trøndelag fylkeskommune med 2,5 mill og bare 5,19 kr per innbygger. Tall for alle fylkene finner du her .

 Fylkeskommunene brukte 17,2 mill på ulike fysiske tilretteleggingstiltak for friluftsliv i 2022, 8,2 mill på skjærgårdstjeneste og annen drift av friluftslivsområder og 10,2 mill på informasjons- og aktivitetstiltak. Fylkeskommunene verdsetter de interkommunale friluftsrådene høyt og ga 17,4 mill i driftsstøtte til disse. Det var bare Innlandet fylkeskommune som ikke ga driftsstøtte til friluftsrådene i fylket. Forum for natur- og friluftsliv (FNF) arbeider for å fremme natur- og friluftssaker i fylkene, og har en viktig rolle overfor fylkeskommunene. Likevel bevilger de sparsomme 2,6 mil til arbeidet, og Møre og Romsdal fylkeskommune ga ikke noe midler til FNF i fylket. Det er stor variasjon i fylkeskommunenes driftsstøtte til de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Totalt bevilga de 9 mill kr, men Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark ga ikke midler til basisdrift av organisasjonene i det hele tatt. Oversikt over fylkeskommunenes bevilgninger fordelt på formål finner du her .

Grafer med oversikt over fylkeskommunenes tilskuddsmidler til friluftslivsformål finner du her .

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 01.03.2023 08:50 . Endret 01.03.2023 09:39 .