1. Hjem
 2. Om FL
 3. Ledige stillinger

Midtre Hålogaland friluftsråd søker kartfaglig prosjektleder- Ferdselsårer på heltid med søknadsfrist; 01.04.2019

Arbeidsoppgaver

Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer og gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig

Å bidra til å oppdatere grunnlagsdata for stier og turruter, det vil si oppdatere kartbaser som for eksempel FKB-Traktorveg, sti og Nasjonal database for tur- og friluftsruter, og bruke “Rett i kartet” for å bidra til oppdaterte grunnlagsdata

Samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, Kartverket, Statens vegvesen og frivillige organisasjoner

Koordinerings- og prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter. 

Kvalitetssikre data inn i nasjonal database for ferdselsårer

Bistå kommunene i arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning med vekt på geografiske informasjonssystemer og naturforvaltning.
 • Erfaring med prosjektledelse/-arbeid
 • Kunnskaper om regionen og friluftsfaglig kompetanse
 • Erfaring med frivillige organisasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig 
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for natur og friluftsliv
 • Førerkort og bil.
 • Vi tilbyr et spennende arbeid i et nasjonalt nettverk. 
 • Varighet i første omgang i 1 år. Tiltredelse snarest og med mulighet for forlengelse i 2 år.
 • Lønn etter avtale, og arbeidssted i alle medlemskommunene og det må påregnes reisevirksomhet. 

Søk ved å følge lenken. 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.