1. Hjem
  2. Om FL
  3. Ledige stillinger

Medarbeider friluftsliv

Vi søker medarbeider i fast stilling og søker deg som har stort engasjement for friluftsliv og relevant høyere utdanning med søknadsfrist 19. april.

Arbeidsoppgaver 

Vi søker en medarbeider som kan ivareta et bredt spekter av friluftslivsfaglige og organisatoriske oppgaver; saksbehandling innen friluftsliv, utarbeiding av veiledningsmateriell, prosjektoppfølging, - utvikling og –rapportering, oppfølging av medlemsfriluftsråd, politikkutvikling og samarbeid med andre nasjonale friluftslivsorganisasjoner og myndigheter. Vi forventer ikke at du er ekspert på alt, men har interesse for helheten i friluftslivsarbeidet og kan deler av fagfeltet godt.

Arbeidsvilkår 

Stillingen er en fast heltidsstilling. Lønn etter offentlig lønnsregulativ etter kompetanse og erfaring. Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse, KLP, som innebærer at det trekkes 2 % fra lønn i arbeidstakerandel. Arbeidstid 37,5 time per uke. Fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Kontorsted er Sandvika.

Kvalifikasjoner 
Vi søker deg med relevant høyere utdanning. Vi vil vektlegge samla formell kompetanse og erfaring, og kompetanse og interesse for å arbeide bredt med friluftslivsaker. I tillegg vil personlige egenskaper som samarbeidsevner, evne til å arbeide sjølstendig og ta initiativ, pålitelighet, motivasjon, evne til å arbeide raskt og serviceinnstilling bli tillagt vekt. Vi er opptatt av bredde i kvalifikasjoner og erfaring ved kontoret.

Tilsettingsprosessen  

På bakgrunn av innkomne søknader med CV innen 19. april, vil de mest aktuelle bli invitert til intervju (eventuelt på teams eller telefon) og vi vil be om vitnemål, attester og referanser. Vi tar sikte på tilsetting i løpet av april/mai, og ønsker at vedkommende kan tiltre etter sommerferien. 

Ytterligere informasjon: daglig leder Morten Dåsnes, tlf 67815180 / 41618459 

Søknad med vedlegg sendes på e-post til post@friluftsrad.no eller i posten til 
Friluftsrådenes Landsforbund
Eyvind Lychesv 23 B,
1338 SANDVIKA. 

 

 

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.