Friluftsliv er viktig for folkehelsa! - headerbilde På tur med LHL

 

Å gi folk flest mulighet til å drive friluftsliv avhenger av at friluftsrådene og andre friluftsorganisasjoner utfører sine hovedoppgaver:

1. Styrke og befeste den norske allemannsretten.

2. Sikre nærfriluftsområder for alle.

3. Iverksette en nasjonal stisatsing.

4. Sikre store sammenhengende naturområder.

5. Utvide skjærgårdstjenesten for kystfriluftslivet.

6. Styrke grunnleggende friluftslivsferdigheter og deltakelse i friluftslivsaktiviteter.

7. Økt digital satsing på friluftsliv.

8. Økt bruk av naturen som læringsarena.

9. Styrke frivillighet, friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd.

 

 Disse punktene er hovedinnspillet til handlingsplan for friluftsliv som skal legges fram for at stortingsmeldinga skal følges opp med konkrete tiltak.

Konkrete tiltak på alle disse punktene kan gi et godt bidrag til det som er målet: Bedre helse og livskvalitet for alle.

 

 

Dato skrevet 28.09.2017 12:24 . Endret 24.01.2018 14:44 .