Idéhefter utviklet i Friluftsrådene

Friluftsrådene har utviklet idé- og veiledningshefter på ulike tema for skole og barnehage. De fleste heftene er tilgjengelig for nedlastning i PDF, og/eller bestilles og sendes med post. E-post: post@friluftsrad.no

 

Samarbeid i Friluft

Samarbeid, kunsten å arbeide sammen med andre, er viktig uansett arena. Må vi lete lenge for å finne gode eksempler der det motsatte av samarbeid er det som fører til de beste resultatene? La oss øve oss på samarbeid i friluft. I dette heftet presenteres aktiviteter som er enkle å gjennomføre og med et minimalt krav til utstyr. Formatet på boka er slik at den passer å putte i lomma og ta med utendørs.

For bestilling, ta kontakt med Hugo Tingvoll: hugo@utinord.no 
1-10 stk.: kr 75,- pr. hefte, 11-50 stk.: kr 50,- pr hefte, 51-100 stk.: kr 35,- pr hefte, over 100 stk.: kr 25.- pr hefte

 

 

Samarbeid i friluft Forside.JPG

La det snø - Snøformingsprosjekter

Heftet består av forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Felles for alle undervisningseksemplene er at de tar utgangspunkt i snø, med hensikt å inspirere til praktisk utendørs læring, gode refleksjoner og bedre læring.

Heftet kan bestilles (kr 100) på post@friluftsrad.no, eller lastes ned som PDF ved å klikke på bildet.

 

 

Rapport La det snø 2016.JPG

Fysisk i Friluft

Aktivitet - samarbeid - mestring - glede
Tipshefte med uteaktiviteter som fremmer godt og inkluderende læringsmiljø!

Hensikten med ideheftet er å gi lærere og andre som jobber med aktivitet et konkret og lett anvendelig verktøy. Felles for aktivitetene er at de inneholder elementer som stiller krav til samarbeid og fysisk aktivitet. Målet for aktivitetene er å skape mestringsfølelse og glede i fellesskap, som legger et godt grunnlag for et trygt læringsmiljø. Aktivitetene er egna for elever i Grunnskole og VGS, hvor noen av aktivitetene egner seg best fra mellomtrinnet og oppover.

Send e-post til post@friluftsrad.no for bestilling (kr 100 per hefte), eller klikk på bildet for nedlastning av PDF. 

 

 

Fysisk i Friluft Forside.JPG

Fysisk aktivitet i undervisningen

Ideheftet "Fysisk aktivitet i undervisningen" er utviklet i Ishavskysten Friluftsråds skolenettverk. Ideheftet viser til 22 ulike metoder på enkle undervisningsopplegg som kan brukes i det fri, og som samtidig gir elevene fysisk aktivitet. Vi håper ideheftet vil inspirere og engasjere lærere til å integrere fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF

Fysisk aktivitet i undervisningen forside.JPG

Hvordan lærer vi barn å ro?

Metodisk hefte for ro-opplæring av barn utviklet av Polarsirkelen Friluftsråd i samarbeid med tre lærere. Heftet er ment for lærere, foreldre og andre som ønsker å lære barn å ro. Skritt for skritt tar det for seg de ulike ferdighetene knyttet til roing.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF.

 

Hvordan lærer vi barn å ro, forside (1).JPG

 

Naturskole - Kano

Kano er en spennende og lærerik måte å oppdage vann og vassdrag på. Den gir padleren tilgang på nye og ellers utilgjengelige deler av naturen. For grupper er dette også en utmerket måte å utvikle samarbeid, kommunikasjon, samt oppleve mestring i fellesskap. I dette heftet finner du et knippe av grunnleggende teknikker, øvelser og leker.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF.

Naturskole Kano, forside (1).JPG

Kurs i kartlære

Skal du holde kurs i bruk av kart, kompass eller GPS? Her finner du gode tips! Heftet er utvilket av Per Frode Sandal, Dalane Friluftsråd, til bruk i GPS-kurs. Her presenteres nyttig teori om bruk av kart og kompass. Heftet er spesielt rettet mot bruk av kart i M711-serien til Statens kartverk, men omtaler også orienteringskart.

Last ned heftet i PDF ved å klikke på bildet.

Kartlære forside.JPG

Midt i matfatet

- tips til høstingsaktiviteter i barnehage og grunnskole

14 barnehager og 14 grunnskoler på Helgeland har i 2 år hatt felles fokus på høsting. De har blant annet gjennomført egne høstingsaktiviteter og dokumentert disse. "Midt i matfatet" er en samling av noen av de høstingsprosjektene som er blitt gjennomført. Heftet er produsert for å inspirere andre til at høstingskulturen videreføres og videreutvikles. Heftet inneholder en rekke forslag til hva som kan høstes og til hvordan det som høstes kan benyttes.

Klikk på bildet for nedlastbar PDF

 
 

 

Midt i matfatet forside.JPG

Taubruer

I heftet presenteres knuter og enkle metoder for å sette opp taubruer. Disse taubruene egner seg kun til midlertidig bruk, men til gjengjeld går det raskt å sette dem opp. En enkel og artig måte å introdusere klatreknuter og klatreutstyr på.

Klikk på bildet for nedlasting av PDF.

Ønsker du mer inspirasjon til aktivitetsanlegg med tau, kan du ta en kikk på anleggsidene våre her.

 

Taubruer Forside.JPG