Velkommen til Idèperm Barn i friluft - digital utgave

~forside Barn i friluft.jpg

"Barn i friluft" er ideer til uteaktitviteter for barnehage, skole, SFO, foreninger og familier. Idèpermen er inndelt  i forskjellige temaer. For friluftsrådene er det viktig å legge til rette for friluftsliv for alle. Vi håper denne idèpermen kan være til hjelp for å skape gode friluftsopplevelser for barn. Idéene er markert med hvilken aldersgruppe de passer for.

                                   

      Bilder kategorier alder.jpg                                                                             

  

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.