Tanumplatået må reddes

Aksjon. Tanumplatået i Vestre Bærum er et fantastisk, gammelt kulturlandskap med et helt knippe av verdier.

Bli med på ordførerens tur

29. mai kan du være med ordføreren og Trondheimsregionens Friluftsråd på tur.

Mer penger Oslofjordens friluftsråd gir flere stillinger

DEL Øyene :Det kommer selvsagt godt med, og Anne Sjømæling, som jobber med kystledhyttene i vårt område, kunne både juble og legge planer.

Samlet inn plast

Det er vbeldig mye søppel i naturen. Etter plasthvalen som omkom og ble verdenskjent fordi den var full av plast, så ble det fart i sakene. Flere har engasjert seg som velforeninger, NRK og Friluftsråd og kommuner rundt omkring. Private har rydder på Inngripan og holmene i Brunsvika.

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2017-2018

  • Følge opp regjeringens handlingsplan for friluftsliv 
  • Revidere Merkehåndboka sammen med DNT 
  • Utvikle digital, kartbasert forvaltningsløsning for arbeidet med områder, stier og annen aktivitet
  • Få på plass enda flere Friluftsskoler 
  • Bidra til en utvikling og geografisk utviding av skjærgårdstjenesten 
  • Stisatsting sammen med DNT-  «nasjonal dugnad» for registrering av stier 
  • Flere kommuner med i interkommunale friluftsråd