Høstingshefte.JPG

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et hefte som Friluftrådenes Landsforbund, Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd har laget for Miljødirektoratet – med Inger Monsen og Kristine Monsen som dyktige forfattere.

Heftet kan du laste ned her på våre sider og etterhvert vil det også komme en mer brukervennlig nettversjon på disse sidene. Heftet vil også komme i trykt form. 

Heftet og oppleggene som beskrives er et flott tilskudd til vårt materiell for å ta naturen i bruk som læringsarena og kommer som bestilt til nå som Stortinget har vedtatt å innføre en time fysisk aktivitet i skolen hver dag.