Høstingshefte.JPG

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. 

Den trykte utgaven av boka bestiller du ved å sende en mail til tina@friluftsrad.no

Det koster kr. 200,- per eksemplar. 

Boka i sin helhet kan du laste ned her: Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

Fra Norge til Afrike (kortversjonen) 

Her kan du laste ned undervisningsopplegg etter tema:

Undervisningsopplegg Bær

Undervisningsopplegg Urter

Undervisningsopplegg Sopp, lav og mose

Undervisningsopplegg Trær

Undervisningsopplegg Mat i fjæra

Undervisningsopplegg Fisk i hav og vassdrag

Undervisningsopplegg Vilt, jakt og fangst

 

Idearkene etter tema:

Ideark Bær

Ideark Urter

Ideark Sopp, lav og mose

Ideark Trær

Ideark Mat i fjæra

Ideark Fisk i hav og vassdrag

Ideark Vilt, jakt og fangst

 

Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger og Kristine Monsen har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er tilpasset læreplanen og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.