1. Hjem
 2. Kalender

Agenda

 • 24.04.2018 14:59 - 17:59
  Årsmøte i Hold Norge Rent
  Friluftsrådenes landsforbund

  Hold Norge Rent årsmøtet holdes hos  Avfall Norges lokaler i Øvre Voll gate 6 (7. etg.), 0158 Oslo

  Påmeldingsfristen er mandag 9. april 2018.

  Som vedtatt av Hold Norge Rents styre 24.01.2018 kalles det med dette inn til årsmøte i Hold Norge Rent. I henhold til Hold Norge Rents vedtekter kalles det inn med minimum to måneders varsel.

  I henhold til vedtektene skal forslag som skal behandles på årsmøtet være sendt til Hold Norge Rents styre senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

  Stemmerett og valgbarhet under møtet: Alle hovedmedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv. Hvert medlem har én stemme. Fullmektiger kan stemme på vegne av medlemmer. Kandidater som foreslås til tillitsverv, må ha fullmakt av medlemmet han/hun skal representere. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

 • 25.04.2018 05:30 - 07:00
  Friluftskveld på Vikeså
  Dalane

  I kveld blir det aktivitet i Svelavatnet sammen med padleklubben. Vi holder til nede ved Odden, parkering ved kommunehuset, følg gang og sykkelveien forbi Esso. Det blir muligheter ti å prøve kano, havkajakk og elvekajakk.

  Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

  Vi får hjelp av lokale organisasjoner som bidrar med aktiviteter

  Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

  Alle er velkomne.

 • 25.04.2018 11:00 27.04.2018 15:06
  VELKOMMEN TIL SAMLING "FRILUFTSLIV I SKOLEN", LÆRING I FRILUFT – NATUREN SOM LÆRINGSARENA
  Friluftsrådenes landsforbund

  VELKOMMEN TIL SAMLING "FRILUFTSLIV I SKOLEN", LÆRING I FRILUFT – NATUREN SOM LÆRINGSARENA

  GARDER KURS- OG KONFERANSESENTER, GARDERMOEN

  Sammen med Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening inviterer vi til samling for alle som arbeider med friluftsliv i skolen på Garder kurs- og konferansesenter 26.-27. april 2018. 

  Program under.

  Ber alle merke seg at vi har satt av tid til at dere kan presentere uteaktiviteter for hverandre, og håper mange har med spennende aktivitetsforslag. Det vil også være noe rom i programmet til at dere kan fortelle om eget arbeid og erfaringer. Hvis dere har noe spesielt dere gjerne vil vise eller fortelle om, så angi gjerne det i påmeldingsskjemaet.

  Det nasjonale målet om økt bruk av naturen som læringsarena og stortingets vedtak om minst en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, gir en flott ramme og spennende opptakt til seminaret. Vi har også mye nytt materiell å presentere.

  PROGRAM

  SAMLING FRILUFTSLIV I SKOLEN

  TORSDAG 26. APRIL

  11.00 Velkommen og presentasjonsrunde

  11.15 Hvorfor naturen som læringsarena? 

  (bedre læring, fysisk aktivitet, naturforståelse, sosialt miljø)

  v Astrid Høj, Norsk Friluftsliv

  12.00 Stortingsvedtak om 1 time fysisk aktivitet i skolen – muligheter og utfordringer

  v Morten Dåsnes, FL

  13.00 Lunsj

  14.00 Den Naturlige skolesekken – undervisning for bærekraftig utvikling. Gruppearbeid.

  v Lene Halvorsen, Naturfagsenteret

  15.30 Uteaktiviteter (deltakerne oppfordres til å presentere og gjennomføre)

  16.30 Friluftsliv i kroppsøvingsfaget, v Kristin Oftedal, DNT

  17.15 Opptur og andre DNT-tiltak for friluftsliv i skolen, v Kristin Oftedal, DNT

  18.00 Slutt for dagen

  19.00 Middag

  FREDAG 27. APRIL

  08.30 Bruk av naturen som læringsarena – hvilke krav setter det til lærer, til organisering og gjennomføring. Innledning ved Astrid Høj, Norsk Friluftsliv. Drøfting

  09.30 Stedsbasert læring – et kartbasert digitalt verktøy for systematisering av skolens opplegg for bruk av naturen som læringsarena. v Christopher Strutz,  Avinet

  11.00 Uteaktiviteter (deltakerne oppfordres til å presentere og gjennomføre)

  12.00 Lunsj

  12.45 Materiell og opplegg for bruk av naturen som læringsarena,

  FLs materiell v Morten Dåsnes, FL

  Andre?

  13.45 Oppsummering – vår rolle i arbeidet med bruk av naturen som læringsarena

  v Morten Dåsnes, FL

  14.00 Slutt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 02.05.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld på Låvaberget
  Dalane
  • Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

   Vi får hjelp av lokale organisasjoner som bidrar med aktiviteter

   Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

   Alle er velkomne til en friluftskveld på en helt alminnelig onsdag.

 • 05.05.2018 00:00 - 00:00
  Strandryddedagen
  Grenland

  Norden mobiliserer mot marin forsøpling, og tusenvis av frivillige er klare til dyst!

  Også i år er Hold Norge Rent og Strandryddedagen med i en fellesnordisk satsing mot marin forsøpling.

  Nordisk strandryddedag 2018 samler Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland til en felles nordisk dugnad for havet, og i løpet av april, mai og juni skal tusenvis av frivillige fra hele Norden ut og rydde.

  Se mer på www.holdnorgerent.no 

 • 05.05.2018 08:00 - 17:00
  Strandryddedagen Hold Norge Rent
  Fjordkysten

   

  Strandryddedagen er ein årleg nasjonal dugnad som i år kjem til å ha veldig mange deltakarar over heile landet.  

  Strandryddedagen er ein årleg nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent og i år vil NRK fylgje opp denne gjennom fleire programmer på NRK og direkte oppfylgjin på sjølve dagen.
  Fleire tusen frivillige rydder kilometervis med strender, men også elver og innsjøer, for avfall på avveie over heile landet - heile året. Den viktigaste markeringa av denne store frivillige innsatsen er sjølve strandryddedagen, 5.mai.

 • 09.05.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld i Lund
  Dalane

  Dalane friluftsråd samarbeider med Lund kommune om Friluftskveld i Lund, som

  vil være et nytt tilbud fra januar. Målet er å skape en møteplass utendørs for

  enkel og trivelig friluftsliv én kveld cirka hver fjerde uke. 

   

   Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

   

  Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

   

   

  Dalane friluftsråd fyrer bål og koker kaffe. Vi lager også en enkel rett på varmen

  fra bålet. Vi møtes klokka 17.30 og skiller lag igjen klokka 19.00.

   

   

  I februar møtes vi på Sætra, i mars er 22. satt av. Dessuten satser vi på 11. april,

  9. mai og 6. juni.

   

  Dersom din forening vil være med på en betalt dugnad en av disse dagene, er

  det bare å melde seg til friluftsrådet. Kontakt prosjektleder Egil Mong på mobil:

  40008533 eller e-post: friluftskveld@friluftsrad-dalane.no

  Velkommen til Friluftskveld i Lund

 • 23.05.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld på Vikeså
  Dalane

  Vi holder til i og ved gapahuken i skogen mellom Bjerkreimshallen og Svelavatnet. Veien inn til gapahuken vil bli merket fra idrettsplassen. Det er ikke lys på veien og i skogen, så hodelykt eller lommelykt må brukes. Veien er egnet for barnevogner. 

  Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

  Vi får hjelp av lokale organisasjoner som bidrar med aktiviteter

  Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

  Alle er velkomne.

 • 24.05.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld i Sokndal
  Dalane

  Vi har bålkaffe klar 17.30 i gapahuken ved Linepollen.
  Friluftskveld passer for alle, enten du er ung eller eldre. Gratis samvær med enkle aktiviteter, litt mat og mye god drøs. Velkommen!

 • 27.05.2018 11:00 - 15:00
  Naturens Dag på Bjørnebo
  Sør

  Søndag 27. mai er det igjen klart for Naturens dag på Bjørnebo! Gratis dag med aktiviteter for familien. Speidern har åpen kafe.

 • 29.05.2018 18:00 - 22:00
  Ordførertur Malvik kommune
  Trondheimsregionen
 • 30.05.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld på Låvaberget
  Dalane
  • Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

   Vi får hjelp av lokale organisasjoner som bidrar med aktiviteter

   Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

   Alle er velkomne til en friluftskveld på en helt alminnelig onsdag.

 • 30.05.2018 18:00 - 22:00
  Ordførertur Melhus kommune
  Trondheimsregionen
 • 05.06.2018 18:00 - 22:00
  Felles ordførertur Trondheim kommune/ Klæbu kommune
  Trondheimsregionen
 • 06.06.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld i Lund
  Dalane

  Dalane friluftsråd samarbeider med Lund kommune om Friluftskveld i Lund, som

  vil være et nytt tilbud fra januar. Målet er å skape en møteplass utendørs for

  enkel og trivelig friluftsliv én kveld cirka hver fjerde uke. 

   

   Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

   

  Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

   

   

  Dalane friluftsråd fyrer bål og koker kaffe. Vi lager også en enkel rett på varmen

  fra bålet. Vi møtes klokka 17.30 og skiller lag igjen klokka 19.00.

  Første kvelden i Lund blir i gapahuken i Lundskogen 3. januar klokka 17.30.

   

  I februar møtes vi på Sætra, i mars er 22. satt av. Dessuten satser vi på 11. april,

  9. mai og 6. juni.

   

  Dersom din forening vil være med på en betalt dugnad en av disse dagene, er

  det bare å melde seg til friluftsrådet. Kontakt prosjektleder Egil Mong på mobil:

  40008533 eller e-post: friluftskveld@friluftsrad-dalane.no

  Velkommen til Friluftskveld i Lund

 • 06.06.2018 18:00 - 22:00
  Ordførertur Skaun kommune
  Trondheimsregionen
 • 07.06.2018 10:00 08.06.2018 15:00
  Kompetanse hevende kurs skole / LIF Namdalen
  Trondheimsregionen
 • 07.06.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld i Sokndal
  Dalane

  Vi har bålkaffe klar 17.30 i gapahuken ved Linepollen.
  Friluftskveld passer for alle, enten du er ung eller eldre. Gratis samvær med enkle aktiviteter, litt mat og mye god drøs. Velkommen!

 • 07.06.2018 18:00 - 22:00
  Ordførertur Selbu kommune
  Trondheimsregionen
 • 13.06.2018 15:00 15.06.2018 13:00
  FRILUFTSKONFERANSEN 2018 i ALTA
  Friluftsrådenes landsforbund

  I år samles vi i Alta.
  Alta kommune, Finnmark Fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, FNF Finnmark, Universitetet i Tromsø, Alta folkehøgeskole og Finnmark Friluftsråd er allerede godt i gang med planleggingen og har et spennende program på gang.

  Vi vil legge ut lenker her til programmet så fort det er spikret, men kan allerede nå røpe noen av overskriftene:
  Konflikter og friluftslivet, bla.
  Om Altautbyggingen – hva lærte vi?
  Friluftsliv gjør folk friskere, bla.:
  Om regjeringens handlingsplan for friluftsliv
  Fredag er det årsmøte i Friluftrådenes Landsforbund før alle reiser hver til sitt. 

   

 • 13.06.2018 17:30 - 19:00
  Friluftskveld på Låvaberget
  Dalane
  • Vi kommer til å ha fokus på lette aktiviteter, det sosiale rundt bålet og enkel bevertning. 

   Vi får hjelp av lokale organisasjoner som bidrar med aktiviteter

   Hvem er dette for? Jo, alle personer i alle aldre. Slik som de som har en funksjonsnedsettelse, de som ikke er med på turer eller andre aktiviteter eller er med på mye, innvandrere og aktive turgåere som har behov for å «roe ned».

   Alle er velkomne til en friluftskveld på en helt alminnelig onsdag.

 • 14.06.2018 10:00 15.06.2018 15:00
  Kompetanse hevende kurs skole / LIF Namdalen
  Trondheimsregionen
 • 25.06.2018 11:00 27.06.2018 05:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       
  Friluftsråd logo.png                            

   Norsk Kystkulturakademi logo.png

   YST logo.jpg

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

  25-27.06                

  08-10.08

  13-15.08

   

   Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

   

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle. 

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

   

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

   Påmelding

   

  25-27.juni: https://ytresogn.dnt.no/aktiviteter/89155/857121/

   

  8.10. august : https://ytresogn.dnt.no/aktiviteter/95650/857122/

   

    

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 25.06.2018 11:00 29.06.2018 11:00
  Sommerleir Dalane uka
  Dalane

  på Gaudland i Sokndal

  for barn i aldren 10-13 år

  mer informasjon kommer

 • 26.06.2018 06:35 28.06.2018 17:00
  Kystfriluftsskule Flora
  Fjordkysten

  Friluftsråd logo.png Webp.net-resizeimage DNT.png Webp.net-resizeimage Naturvernforbundet.jpg

  KVANHOVDEN FYR

  Kvanhovden Webp.net-resizeimage (2).jpg

   

  4 Kystfriluftsskuler i Flora sommar 2018

   

  Moglege datoar;  

  26-28.06

   

  03-05.07

   

   

   

  07-09.08

   

  14-16.08

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med DNT, Naturvernforbundet og Kvanhovden fyr samt andre frivillige som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 2 overnattingar for born og unge i alderen 10 til 13 år. Dette er 1  året vi arrangerer friluftsskule i Flora, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

   

   

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit 3 dagars tilbod med 2 overnattingar ved Kvanhovden Fyr på Hovden. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

   

   

  Alle deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Kvanhovden fyr denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.08-1500, med middag og pause fram til kl.1700. Frå kl.17-2000 vil det vere valgbare aktiviterer å vere med på. Borna overnatter i lavvo og telt, men det vil vere naudløysing innomhus på fyret dersom veret er veldig ulagleg.

   

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 20 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Nokre somrar har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

   

   

  Her er eit døme på dagsplan:  

   

   

   

  Tirsdag: Fjelltur med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Oppmøte Florø Skyssbåtkai (Fugleskjærskaia) kl 0640, avreise 0650.

   

  Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein veksla mellom tauknyting i bua, innføring i forureining av marint avfall og strandrydding fram til kl.2000.

   

  Onsdag: Raste og leirplass, allemannsrett .Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein velja mellom klatring eller kajakk.

   

  Torsdag: Coastering , matsanking i fjæra, lunsj. Kort tur. Oppsummering og avreise kl.

   

   

   

  Tema vi går gjennom desse dagane;

   

  1. Allemannsrett og ferdselkultur
  2. Kartforståelse
  3. Raste- og leirplass
  4. Tur eller ekspedisjon
  5. Ettermiddag dag 1;  Tauknyting/kystkultur, strandrydding, rullering 2 grupper
  6. Ettermiddag dag 2;  Kajakk 10 stk,  fjellklatring 10 stk, ingen rullering.
  7. Coastering, matsankibg i fjæra.

   

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri til alle­. Vi har bestikk og dekketøy til alle.

   

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen.

   

   

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

   

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer frukost, formiddagsmat og middag og kvelds, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

  Påmelding via DNT sitt system, Kjetil Høidal.

   

   

   

   

   

  Velkommen til friluftsskule og spanande dagar med kystfriluftsliv i Flora!

   

   

   

   

   

  Kart over Hovden med Barekstad og sti til Kvanhovden fyr.

   

 • 08.08.2018 11:00 10.08.2018 17:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

  Friluftsråd logo.png Norsk Kystkulturakademi logo.png YST logo.jpg

   

   

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

  25-27.06

  08-10.08

  13-15.08

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser. 

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle.

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 13.08.2018 11:00 15.08.2018 17:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

   

  Friluftsråd logo.png Norsk Kystkulturakademi logo.png YST logo.jpg

   

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

   

  25-27.06

  08-10.08

  13-15.08

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser. 

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle.

   

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 02.09.2018 12:00 - 15:00
  Høstdagen ved Haukvatnet i Trondheim
  Trondheimsregionen