1. Hjem
  2. Tur- og kartportaler
  3. Test side kurs

Her kan jeg skrive...

Friluftsliv og frivillighet

Slektskapet mellom friluftsliv og frivillighet er mer enn ordlikhet. Derfor står friluftsliv sentralt når vi i 2022 skal markere frivillighetens år. Det store tilbudet av velholdte stier og skiløyper, friluftslivsgrupper for barn og unge og organiserte turtilbud for alle, ville ikke vært mulig uten frivilligheten. Friheten og den frivillige ramma er kjerneverdier i friluftslivet. Gjennom dugnad skapes et unikt sosialt fellesskap.

Strandryddeuka og Friluftslivets Uke er to av hovedarrangementene i Frivillighetens år. De er viktige uker hvert år. Det er ikke om å gjøre å lage mange nye tiltak i Frivillighetens år, men å synliggjøre og aktualisere, øke kjennskap og anerkjennelse av alt det positive som skjer. Det kan inspirerer flere til å bli med.

Hver eneste dag

I friluftsrådene møter vi frivilligheten hver eneste dagen. Vi samarbeidet tett og godt med Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for de medlemsbaserte friluftslivsorganisasjonene, for å bedre de samla rammevilkårene for friluftsliv. Det skal vi markere når vi sammen inviterer til landskonferanse friluftsliv i Bodø til våren og setter friluftslivets bidrag til bærekraftarbeidet på dagsorden. Nasjonalt har vi supert samarbeid med Den Norske Turistforening om viktige tiltak som turportalen UT, Friluftsskolen, Kystleden og Stisatsing. 

lagarbeid.jpg

Lokalt tilrettelegger friluftsrådene for at tusenvis av mennesker årlig deltar i rydding av strender og annen forsøpling i naturen. Vi kunne aldri rydda så mange tonn søppel uten den enorme frivillige innsatsen. I tillegg bidrar engasjementet og det praktiske arbeidet fra folk i alle aldre til miljøbevissthet. Folk opplever at små bidrag fra hver enkelt gir resultater. Mange friluftsråd koordinerer og markedsfører friluftsorganisasjonenes tilbud. Naturloskatalogene med tilbud om flere hundre organiserte turer er et godt eksempel. Det gode samspill illustreres når friluftslivsorganisasjoner fyller friluftslivsområder som friluftsrådene har tilrettelagt, med aktivitet.

Frivillighetens år er en god anledning til å feire, rekruttere og sette frivillighetens rammevilkår på dagsorden. Deltakelse i frivillighet er ikke et offer, plikt eller plage. Det er livsglede, trivsel og fellesskap. Administrative oppgaver, skjemavelde(pdf), kontrollrutiner og annet byråkrati må ikke kvele frivilligheten. Frivilligheten skal være fri og uavhengig. Når sykkelturen fra Nordkapp ankommer Arendalsuka i august, kan nasjonale politikere fortelle hvordan frivilligheten skal ivaretas og fremmes etter Frivillighetens år 2022. Det er viktig også for utviklinga av friluftslivet i Norge.

 

Ingress er et kortfattet, innledende avsnitt som følger rett etter tittelen i en artikkel og gir informasjon om hva eller hvem den følgende teksten handler om. Den oppsummerer hovedinnholdet i artikkelen, og gir gjerne leseren lyst til å lese videre.

Nytt nummer av vårt nyhetsbrev med sammenstilling av fylkeskommunenes midler til friluftsliv, bruk av spillemidler til friluftslivsformål og statlige friluftslivsmidler. Stillingsutlysing, konferanseomtale og råd om uteskole og - barnehage som smittereduserende tiltak.

Les hele Frilufts-info 1/20 her .

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.