1. Hjem
  2. Om FL
  3. Ledige stillinger
  4. Friluftsrådenes Landsforbund søker medarbeider friluftsliv

Avtale Vi søker etter medarbeider friluftsliv!

Arbeidsoppgaver 

Vi søker en medarbeider som kan følge opp vårt nasjonale arbeid overfor myndigheter og medlemsfriluftsråd med et bredt spekter av friluftsoppgaver.

Oppgavene spenner fra:

  • ivaretaking
  • sikring
  • tilretteleging
  • drift- og forvaltning av friluftsområder
  • ulike aktivitetstiltak med vekt på barn og unge og folkehelseperspektiv.

    Det er også aktuelt å delta i vårt friluftslivspolitiske arbeid. Stillingen medfører utstrakt samarbeid med medlemsfriluftsrådene, andre friluftslivsorganisasjoner og friluftslivsmyndigheter. 

Arbeidsvilkår 

Stillingen er fast, heltidsstilling. Stillingen vil bli lønnet etter offentlig lønnsregulativ etter kompetanse og erfaring. Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse, KLP, som innebærer at det trekkes 2 % fra lønn i arbeidstakerandel. Arbeidstid 37,5 time per uke. Fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjonskrav 
Vi ønsker søkere med relevant høyere utdanning. Vi vil vektlegge samla formell kompetanse og erfaring for å løse de aktuelle oppgavene - også sett i sammenheng med øvrig kompetanse på kontoret.
I tillegg vil personlige egenskaper som samarbeidsevner, evne til å arbeide sjølstendig og ta initiativ, pålitelighet, motivasjon, evne til å arbeide raskt og serviceinnstilling bli tillagt vekt. 

Tilsettingsprosess  
På bakgrunn av innkomne søknader med vitnemål og attester innen 25. mai, vil de mest aktuelle bli invitert til intervju og vi vil be om referanser. Vi tar sikte på tilsetting i løpet av juni, og ønsker at vedkommende kan tiltre snarest mulig. 

 

Ytterligere informasjon: daglig leder Morten Dåsnes, tlf 67815180 / 41618459 

Søknad med vedlegg sendes på e-post til post@friluftsrad.no
eller med post: 
Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23 B,
1338 SANDVIKA. 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.