1. Hjem
  2. Om FL
  3. Arrangementer
  4. Stikonferansen mars 2021

Rett sti på rett sted  

Stikonferansen skal være en felles møteplass for alle som arbeider med stier i vid betydning (friluftslivets ferdselsårer); i offentlig forvaltning, frivilligheten og næringsliv, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har disse hovedmålene for Stikonferansen:

  •  Sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
  •  Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
  •  Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
  •  Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Vi skal sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse, og styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier. Stikonferansen arrangeres annet hvert år med faglige innlegg, befaring og utstilling.

Stikonferansen 2021 arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Miljødirektoratet, Viken fylkeskommune, FNF Buskerud, DNT Drammen og omegn og Drammen kommune.

Du kan lese mer på konferansens hjemmesider. (lenke åpnes i ny fane) 

Les mer om konferansen her (åpnes i ny fane som en pdf)

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.