1. Hjem
  2. Om FL
  3. Arrangementer
  4. Ledersamling Gardermoen 2019

Ledersamling Gardermoen 2019

Over 50 deltakere deltok på samlingen i 13 og 14 februar.  I tilegg hadde FL styremøte.PDF versjoner av innleggene kan lastes ned fra hver sesjon under. 

Ledersamling 2019 Gardermoen forsamlingen feb19 foto ak.jpg

 

Torsdag 14. fredag, kl 11.00 -14.00, to workshoper:

- Prosjektet suksessrike friluftslivsaktiviteter ledet av Ingrid Wigestrand FL

- Forvaltningsløsning og turportal ledet av Asgeir Knudsen, FL

Torsdag 14. februar 

15.00 Velkommen ved styreleder Steinar Saghaug og presentasjonsrunde og velkommen til et nytt medlem i familien; Finnskogen Friluftsråd!
Velkommen til Finnskogen friluftsråd feb 19 foto ak.jpg

15.15 Friluftsliv på dagsorden i kommune- og fylkestingsvalgkampen 2019

Mulige viktige friluftslivstema og aktuelle virkemidler, v Morten Dåsnes, FL

Friluftsrådenes rolle og muligheter.
Tanker og innspill fra representanter fra FL styret. 

    Ane Mari Braut Nese FLstyret feb 19 foto ak.jpg

 Ane Mari Braut Nese, FL-styret

Vebjørn Krogsæter FL styret feb 19 foto ak.jpg

Vebjørn Krogsæter, FL-styret

 Fylkesvis (regionvis) gruppearbeid – hva kan vi gjøre? (ca 30 min)

 Oppsummering og drøfting i plenum (ca 30 min) her ved en engasjert og connected Bjørnar Løkstad, Grenland friluftsråd
Bjørnar Løkstad Grenland feb19 foto ak.jpg

16.50 Ny nasjonal turportal

Endre Kleiveland, DNT feb 19 foto ak.jpg

Presentasjon av "nye" UT.no fra Endre Kleiveland, DNT, og Asgeir Knudsen, FL, med spørsmålsrunde.

17.45 Valgkomiteens kvarter

Fredag 15. februar

09.00 Nasjonal satsing på planer, tilrettelegging, merking, skilting og kartfesting av stier.
Marit Birkeland Miljødirektoratet feb 19 foto ak.jpg          

Miljødirektoratet ved Marit Johanne Birkeland

10.00 Suksessrike friluftslivsaktiviteter

  Ingrid FL om suksessrike feb 19 foto ak.jpg          

– nasjonalt prosjekt i regi av FL, Ingrid Wigestrand

10.30 Friluftsporter

  – ny fellessatsing for friluftsrådene, Katrine Skalleberg, FL

11.30 Ny kommunelov med nye bestemmelser om interkommunalt samarbeid

  Edvard T. Aspelund  Kommunal og moderniseringsdepartementet feb19 foto ak.jpg              

– konsekvenser for friluftsrådene. Innledning, Edvard T. Aspelund, Kommunal og moderniseringsdepartementet

12.30 Oppsummering og noen resultater fra fjoråret ved Morten Dåsnes.

Avslutning styreleder Steinar Saghaug

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.