Onsdag 1. juni Plenumsforedrag

 

09.00 Åpning, møteleder Terje Qvam, Miljødirektoratet

09.10 Frivillighetens kraft i arbeidet med å fremme et bærekraftig friluftsliv. Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv. 

        Kommentarer

10.00 Hvordan skaper vi framtida? Ove Jakobsen, professor Nord Universitet

10.30 Pause og utsjekk

11.00 De gode eksemplene

        Meld forslag og ønsker til post@friluftsrad.no  innen 1. mai – så velger vi inntil 9 prosjekter som presenteres.

11.45 Pause

12.00 Medier, publikum og kanskje litt om påvirkning og friluftsliv?  Kristian Tolonen, NRK

12.30 Friluftslivets bærekraftserklæring, v Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

12.50 Veien videre for et bærekraftig friluftsliv, v Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet

        Avslutning

13.15 Lunsj

 

(14.30 Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund)

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.