Befaringer

Innhold i befaringene samsvarer i stor grad med tema i sesjonene, men du velger fritt deltakelse på befaringene ved påmelding. 
Husk egnet tøy og sko til den befaringen du melder deg på og ut fra værmelding.
Ta gjerne med deg vannflaske og sitteunderlag.

1.Kyststi

Mest relevant for sesjonene allemannsrett og bærekraft, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Ny kyststi, med stor tilretteleggingsgrad ferdig prosjektert men ikke igangsatt. Skal gå gjennom tettbygd, etablert boligområde, boligområder under etablering og i natur/kulturlandskap.
Problemstillinger knyttet til privatisering av areal, tilretteleggingsgrad og materialvalg.
Avveining tilgjengelighet og fastboende sine interesser

Transport: Buss, ca 10 min. Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km i bygater og terreng.

2. Ausvika friluftsområde, Bratten aktivitetspark og Bratten via ferrata 

Mest relevant for sesjonene allemannsrett og bærekraft, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Ausvika friluftsområde og Bratten Via ferrata. I Ausvika er tematikken knyttet til tilrettelegging som tiltak for å avhjelpe økende bruk og forholdet mellom naturbevaring og økende bruk. I Bratten er tematikken etableringen av en kommersiell via ferrata og det det har utløst av diskusjoner og vedtak knyttet til allmennhetens tilgang til anlegg i utmark, brukerbetaling og ivaretakelse av naturverdier når nye områder åpnes for bruk gjennom tilrettelegging.
De som vil kan gå Via ferrataen (egenbetaling) etter befaringen og ta bybuss tilbake til hotellet (se eget punkt i programmet). 

Transport: Buss, ca 15 min. Kapasitet: ca 50 pers  Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km på gode grusstier

3. Nordlandsbua

Mest relevant for sesjon bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Nyutviklet bu for overnatting i fjellet som skal være mest mulig miljøvennlig i oppsetting, bruk/drift og sanering, besøkes. Utviklet i samarbeid mellom Nordlandsruta, DNT, FL, Statskog og NTNU. Prototypen skal flyttes og brukes som sikringsbu i Sulitjelma etter konferansen. Målet med befaringen er å presentere bua og drøfte løsningene som er valgt med tanke på videre utvikling. Om tida strekker til, settes prosjektet også inn i et besøksforvaltningsperspektiv.

Transport: Ingen  Kapasitet: ca 15 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km i bygater.

4. Folkehelse i sentrum

Mest relevant for sesjon Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv.

Befaring av nye parker i sentrum, Rådhusparken og Kvartal 99, med mange aktivitetselementer både sommer og vinter, tilpasset ulike målgrupper, sentrumsnær sikringssak, bystrand, planlagt sjøaktivitetssenter i Breivika og et av Bodøs mest brukte turområder, Moloen.

Transport: Ingen Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 1,5 km i bygater

5. Skolegårder som læringsarena og nærmiljøparker

Mest relevant for sesjon friluftsliv for alle barn og unge?

I Rønvika i Bodø. Befaring av uteområder på to skoler og en barnehage. Uteområdene har veldig forskjellig utforming, alder og tilgjengelig areal. Refleksjon omkring håndteringen av barn og unges viktigste uteområde. 

 Transport: Buss, ca 5 min Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning  ca 1,5 km i bygater

6. Frivillighetens tilrettelegging av bynære turområder

Mest relevant for sesjon frivillighetens rolle for bærekraftig utvikling, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv

Her eksemplifisert med Tverrlandsmarkas venner sin tilrettelegging av Tverlandsmarka. Åpning av ny treningspark i tilknytning til turområdet. Stopp på utlånsordningen Skattkammeret i regi av Kirkens bymisjon. 

Transport: Buss, ca 20 min Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km på grussti.

7. Forbruk og reiser

Mest relevant for sesjon friluftslivets utfordringer i et bærekraftsperspektiv

Besøk på utlånsordningen, sportsbutikk og aktuelle offentlige transportløsninger for orientering om miljøavtrykket, kjøpevaner, utlånserfaringer og reisevaner og framtidsbildet.

 

Transport: Ingen Kapasitet: ca 25 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 3 km i bygater. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.