Årets friluftsråd 2022!

Nå er det snart tid for å offentliggjøre hvem som vinner den høythengende prisen "Årets friluftsråd"!

Landets fylkeskommuner og friluftsrådene kan fremme kandidtater i tillegg til styret i FL som også er jury. 

Ved fristens utløp i år er det foreslått tre friluftsråd og vinneren blir offentliggjort på friluftskonferansen i Bodø. 

Årets kandidater:

  • Troms og Finnmark Fylkeskommune foreslår Ishavskystens Friluftsråd for restaurering av Fjørtofthytta 
  • Sunnmøre Friluftsråd og Friluftsrådet Vest, foreslår samme kandidat; Fjordane Friluftsråd på et mer generelt grunnlag for stor framgang i arbeidet på en rekke felt og særlig med etablering av skjærgårdstjeneste. 
  • Møre og Romsdal fylkeskommune foreslå Nordmøre og Romsdal Friluftsråd for prosjektet «StikkUt Sammen». 

Det viktigste kriteriet for å få prisen er at den som vinner må ha gjort et tiltak som må være gjennomført i årsmøteperioden.
Det er verd å merke seg at det kan like godt være et lite og originalt/kreativt tiltak som et kostnadskrevende og stort. 

Følgende friluftsråd har tidligere vært vunnet prisen " Årets Friluftsråd" : 

► 2004 Jæren Friluftsråd for restaurering av Fjellgarden Mån 

► 2005 Oslofjordens Friluftsråd for arbeidet med å sikre Bolærne til allment friluftsliv 

► 2006 Salten Friluftsråd for ide og gjennomføring av Ordførerens tur 

►2007 Oslo og Omland Friluftsråd for politisk gjennomslag for egen lov for Marka 

► 2008 Polarsirkelen Friluftsråd for turbok på nett 

► 2009 Dalane Friluftsråd for «På topp i Dalane>> 

► 2010 Midt-Agder Friluftsråd for friluftstiltak for minoritetskulturelle 

►2011 Salten Friluftsråd for STImuli 

► 2012 Bergen og Omland Friluftsråd for Senter for kystfriluftsliv 

► 2013 Polarsirkelen Friluftsråd for arbeid med lærerutdanning 

► 2014 Friluftsrådet Vest for sikring av Valøya i Kvinnherad 

► 2015 Ishavskysten Friluftsråd for aktivitetstiltaket «Friluftsliv for alle»> 

► 2016 Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd for "Full fræs" en friluftskonkurranse for ungdomsskoler 

► 2017 Ryfylke Friluftsråd for arbeid mot marin forsøpling 

►2018 Oslo og Omland Friluftsråd for Flerkulturell friluftsfest

►2019 Lister friluftsråd for arbeid med kyststi

►2020 Jæren friluftsråd for utvikling av friluftsfyret Kvassheim

►2021 Midt-Agder Friluftsråd for sommeraktivitetssenter 

► 2022 ????

 

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.