1. Hjem
  2. Om FL
  3. Arrangementer
  4. Landskonferanse Friluftsliv 2019
  5. Friluftslivskonferansen 2019 i Trondheim

Her kommer noen små bidrag fra dagene

Onsdag 22. mai - plenum


Åpning og velkommen ved møteleder Morten Dåsnes, FL 

Morten Dåsnes innleder.jpg

Velkomsthilsen fra Fylkesvaraordfører i Trøndelag Fylkeskommune Tomas Iver Hallem, om mulighetene i friluftslivet - men er det soloppgang eller solnedgang? 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem.jpg

Kunstnerisk ved Charlotte Audestad
Charlotte Audestad.jpg

11.30: Friluftsliv i et folkehelseperspektiv, Eldre og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Sylvi Listhaug innleder.jpg

12.00: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, folkehelseutvikling, fysisk aktivitet  og friluftsliv - hva kan vi svare på? 
Steinar Krokstad, NTNU

  Steinar Krokstad NTNU.jpg

HUNT har samlet inn data fra en norsk befolkning siden 1980-årene, og har nylig fullført den fjerde store helseundersøkelsen HUNT4, med data fra 66.000 deltakere. I foredraget vil det presenteres data om utviklingen i folkehelse og helserelaterte forhold i befolkningen, hva som er de største helseutfordringene i dag, omfanget av friluftsliv i forskjellige grupper i befolkningen og endringer over tid, samt diskusjon om friluftslivets betydning for folkehelsa.En utfordring er fedme og stillesitting og sosiale ulikheter i helse. Han pekte også på angst og depresjon som viktige faktorer som påvirker heslen til folk. I tillegg er demes noe som påvirker den totale helsetilstanden i befolkningen. Hvordan gjøre den eldre befolkningen mer aktiv er et særdeles viktig spørsmål å finne gode svar på. Mange tall men også et særdels metodisk konkret innspill i form av ABC metoden.
ABC (Act, Belong, Commit) for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at alle kan holde seg mentalt sunn ved å være aktive, pleie vennskap og relasjoner til andre mennesker, og ved å engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle.

Her kan du lese presentasjonen til Steinar Krokstad   pdf.png

 Kl 1415
Utfordringer for samfunnet knyttet til helse og omsorg i årene framover, Nils Martin Stølen, Statistisk sentralbyrå
Nils Morten Stølen  SSB.jpg

Innledning:
Det skal mye til at ikke etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene vil vokse sterkt i årene framover. Utviklingen vil legge økende press på de offentlige finansene, og det kan bli knapphet på utdannet helsepersonell. Sånn sett er det en fordel at flest mulig holder seg mest mulig friske lengst mulig

Aldringen av den norske befolkningen vil tilta merkbart etter 2020.    

 

KL 1445

Malvikstien – eksempel på bruk av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid

Lars Slettom, rådgiver miljø og folkehelse, Malvik kommune: Lars.slettom@malvik.kommune.no Monica Lillefjell, professor, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: Monica.lillefjell@ntnu.no

 

KL 1545

Aktiv i 100 - turglede og sosialt samvær på nærturer for eldre

Anne-Mari Planke DNT aktiv i 100.jpg
Anne-Mari Planke, DNT. Den Norske Turistforeningen (DNT) og Røde Kors ønsker med prosjektet «Aktiv i 100» å skape et bredere
friluftslivstilbud – og derigjennom økt livskvalitet – til seniorer i hele landet.

Kjersti Nordberg Levanger.jpg

På tur i Levanger - Trøndelangs beste turrute, Kjersti Nordberg

Ingrid L Wigestrand suksess.jpg
Suksessrike friluftsaktviteter Ingrid L. Wigestrand

 Torsdag med mange ulike sesjoner inkludert sesjoner

Programmet (09.00-12.00)

07.00: Tilbud om morgentur fra hotellet: Fuglekikking på Domkirkegården med Otto Frengen

Lunsj (kl 12.00) og middag (kl. 19.00) på hotellet

1) Inkludering og mangfold. Møteleder Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv

09.00: Flerkulturelt friluftsliv, Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv

09.20: Pecha Kucha:

Flerkulturelt friluftsliv i praksis (DNT Oslo og Omegn, Oslo og Omland Friluftsråd,

Skiforeningen, Skaun kommune)

10.00: Pause

10.30: - ALLEMED - et verktøy for inkludering, Kristin Urrang, ALLEMED

- Erfaringer fra kommuner - Ingvild Rønning Radwan og Kjersti Nordberg, Levanger kommune

- Erfaringer fra frivilligheten - Linda Skjervold, FK Kvik Trondheim

11.10: Friluftsliv for utviklingshemmede, Eirik Dahl, DNT

11.35: Friluftsliv som nettverksbygger, Stian Estenstad, Norges Røde Kors

2) Stillhet og ro i friluftslivet. Møteleder Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

09.00: Velkommen og litt om ny forskning på feltet

09.15: Derfor trenger vi mer stillhet, Olga Lehman, Institutt for psykologi, NTNU

09.45: Verdsetting av natur - folk sin opplevelse av stillhet og ro, Margrete Skår, NINA

Program onsdag 22. mai - plenum

10.15: Pilegrimsvandring til Nidaros, -med fokus på kontemplasjon, Mattias Jansson,

Nasjonalt Pilegrimssenter

10.45: Pause

11.00: Stille uteområder i Trondheim, Susanne Saue, Trondheim kommune

11.20: Hvordan planlegge for friluftsområder med lite støy etter etablering av kampflybasen,

Ogne Undertun, Ordfører i Bjugn kommune

11.50: Spørsmål og refleksjoner

3) Friluftsliv og plan. Møteleder Elisabeth Mo Berg, Miljødirektoratet

09.00: Overordnede forventninger fra regjeringen våren 2019, med ivaretagelse av

friluftslivsinteressene i regional og kommunal planlegging,

Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.35: Pause

09.45: Medvirkningens rolle i planprosesser med fokus på hvordan det kan legges til rette for innbyggerdeltakelse,

med utgangspunkt i ny digital veileder, Ingvil Aarholt Hegna, DOGA

10.15: Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim kommune, Helge Grenne, Trondheim kommune

10.50: Pause

11.00: Ivaretagelse av friluftslivsinteresser i plan. Noen eksempler, Trond Flydal, Miljødirektoratet.

Spørsmål og refleksjoner

4) Barn, unge og aktivitet. Møteleder Gunhild Bondevik Størseth, Norsk Friluftsliv

09.00: Mer friluftsliv og uteskole med nye fagplaner? Egil Galaaen Gjølme, NTNU

09.20: Hvordan få mer friluftsliv i skolen? Mulige løsninger, Gunhild Bondevik Størseth, Norsk Friluftsliv

09:40: Friluftsliv som kulturell kompetanse, Jørgen Moland, Trygg av natur/Norsk Friluftsliv

10.00: Pause

10.30: Pecha Kucha:

Hva engasjerer og hvordan engasjere ungdom? (Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges speiderforbund,

DNT Vestfold, 4H Norge)

11.10: Instagram: Inspirasjon eller prestasjon – hva gjør sosiale medier med unges forhold til friluftsliv?

ved påvirkerne Johanne Refseth (psykolog.med.sovepose), og Line Victoria Sverdrup (linevsverdrup).

Avrundes med en samtale ledet av Jørgen Moland

5) Interkommunale Friluftsråd. Møteleder Morten Dåsnes, FL

09.00: Velkommen

Hva er Interkommunale Friluftsråd? Morten Dåsnes, FL

09.30: Interkommunale friluftsråd – ulike fokusområder:

- Friluftslivsaktivitet, Tove Amundsen Fuglem, Midt-Troms Friluftsråd

- Sikring, tilrettelegging og drift av friluftslivsområder, Oddvin Øvernes, Friluftsrådet Vest

- Forankring og engasjement i kommunene, Hugo Tingvoll, Finnmark Friluftsråd og

Nord - Troms friluftsråd

Spørsmål og refleksjoner

10.45: Pause

11.00: Erfaringer fra medlemskap i et friluftsråd, Ingrid Aune, Ordfører Malvik kommune

11.20: Drøfting og spørsmål

Befaringer

1. Bynært friluftsliv – fra Ferista i marka til byen (6 km)

2. Nærturprosjektet - åpning av Forsvarsrunden (6 km)

3. Nidelvstien – «morgengaven» til nye Trondheim (3,5 km)

4. Friluftsliv og kulturminner langs kanalen og Munkholmen (1 km – mulighet for rullestol)

5. Midtsandtangen og Malvikstien (2,5 km – godt tilrettelagt)

6. Befaring til Ørland kommune - etablering av attraktive turveier i område med særlige

naturkvaliteter og kulturhistorie

7. Områdeløft Saupstad (ca 3,5 km)

Pirum koret avsluttet dagen med sang.jpg

Studentkoret Pirum avsluttet torsdagen med heidundrende sang!

Fredag 24.mai

med møteleder: Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

09.00: Statleg Friluftslivspolitikk, Statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet.
Atle Hamar.jpg

09.30: Friluftslivets bidrag til å nå FNs bærekraftsmål, Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Ellen Hambro.jpg

10.00: Friluftslivets plass i Oslo som Oslo Kommune
Reidun Bolsø.jpg

10.30: Kommentarer til innleggene:

Kommentarer til fredagens innlegg.jpg

- Markus Malmin, DNT ung, Kaja Lønne Fjærtoft, Passion for Ocean, Hans Ryttersveen, prosjektleder for prosjektet «attraktive nordiske byer».

11.45: Hvem forsvarer friluftslivet i kommunal arealplanlegging? Knut Bjørn Stokke, NMBU

  Knut Bjørn Stokke NMBU.jpg

 

12.20: Vi vandrer med freidig mot...Visjoner for friluftsliv i de nye fylkene, Karen Espelund, Trøndelag Fylkeskommune

Karen Espelund Trøndelag fylkeskommune.jpg

12.50: Avslutning, Terje Qvam, Miljødirektoratet

  Terje Qvam.jpg

  Her finner du deltakerliste og innleggene samlet. 

og takk til den lokale organisasjonskomiteen

Lokalkomiteen for konferansen.jpg

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.