1. Hjem
  2. Om FL
  3. Arrangementer
  4. Seminar friluftsliv og barnefattigdom

Seminar friluftsliv og barnefattigdom

Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi? 

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund arrangerte heldagsseminar på Litteraturhuset (Wergeland) i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00-15.00.

Formålet med seminaret var å belyse problemet med deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?

 

Lengre ned på siden finner du videointervju med byrådsleder Raymond Johansen, samt presentasjonene fra seminaret. 

Paneldebatten fra seminaret ble sendt på NRK P2 mandag 22. januar. Du kan lytte på den her: Debatt i P2

 

Presentasjoner friluftsliv og barnefattigdom

Del 1: Belyse og analysere - statistikk og forskning på feltet

09.00 - 09.15
Åpning ved Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune
Se videointerju med byrådslederen.
09.15 - 09.30
Hvorfor skal friluftsrådene være opptatt av barnefattigdom?
Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
09.30 - 10.00
Levekårsforskjeller blant Oslo-ungdom
Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA  
10.00 - 10.20
Strategien for barn som lever i fattigdom - hva har vi erfart?
Kjersti Eknes, seniorrådgiver Bufdir

Kjersti Eknes seniorrådgiver Bufdir foto ask.jpg

10.20 - 10.40
Hvem deltar i aktiviteter?
Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH
Åse Strandbu professor seksjon for kultur og samfunn NIH foto ask.jpg
10.40 - 11.00
Pause

 

 Del 2: Eksemplifisere - muligheter og suksesshistorier
11.00 - 11.45
Knutepunktprosjektet i Bærum kommune v/Jan Karlsen
 
Bydel Gamle Oslo og FRIGO v/Geir Aarrestad Eriksen
 
Oslofjordens Friluftsråd  v/Annika Ljungström
11.45 - 12.30
Lunsj
12.30 - 13.10
Bøler Frivilligsentral   v/Betül Cokluk
Bøler Frivilligsentral v Vigdis Bodin Jensen foto ask.jpg

 
Skiforeningen  v/Erik Eide
Skiforeningen generalsekretær Erik Eide foto ask.jpg
 
Oslo og Omland Friluftsråd  v/Tom Fremstad
Oslo og Omland Friluftsråd generalsekretær Tom Fremstad foto ask.jpg

 

Del 3: Forandre og forbedre - veien videre
13.10 - 13.25
ALLEMED - barns rett til deltakelse
Thale Solli Kvernberg, ALLEMED-dugnaden
 
13.25 - 13.40
Veien videre
Hans Pettere Aas, styreleder Oslo og Omland Friluftsråd
13.40 - 14.00
Statlig friluftslivforvaltning - rammer og muligheter
Morten Thaulow, seniorrådgiver friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet
14.00 - 14.10
Pause
14.10 - 15.00
Paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm.
Også sendt i NRK  P2 debatten.
Debattanter: 
- Kjersti Eknes, seniorrådgiver Bufdir
- Thale Solli Kvernberg, prosjektkoordinator ALLEMED
- Åse Strandbu, professor NIH
- Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
- Morten Thaulow, seniorrådgiver Miljødirektoratet

paneldebatten ledet av Erling Dokk Holm foto ask.jpg

 

Invitasjon.jpg

 

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.