thumbnail_IMG_1439

Friluftsskolen 2017

20. februar kl. 09.00 åpner Polarsirkelen Friluftsråd opp for påmelding til sommerens fineste eventyr! I alle Friluftsrådets 7 medlemskommuner har vi tilbud til unger på barne- og mellomtrinnet. Vi forventer stor pågang!

IMG_1317 (2)

Storsatsing på helsefremmende grunnskoler

Polarsirkelen friluftsråd har mottatt et tilskudd på kr 1.4 millioner fra Gjensidigestiftelsen og tilsvarende beløp fra Nordland fylkeskommune (NFK). Dette gir muligheten for en storsasting på helsefremmende grunnskoler i Nordland. NFK og Folkehelsealliansen Nordland er nære samarbeidsparter.

Tur til Nonstjønna 003

Gunder Garsmark er tildelt prisen Årets friluftsentusaist 2016

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. Også i år har rådet hatt mange gode kandidater å velge mellom. Av disse valgte rådet å tildele årets pris til Gunder Garsmark i Hattfjelldal  kommune. Dette skjedde på rådets møte 25.november.

 

 

Båsmofjellet gjemmer en rekke kulturminner. Ved Stortjønna er det satt om skilt med bilde av en hytte som var bygd der i 1902.

Bruker bymarkene som treningssenter

Tusenvis av mennesker besøker hver dag bymarkene rundt Mo i Rana. Noen besøker de for å søke ro og fred, andre for å lære, noen for å oppleve, men utrolig mange har oppdaget hvor flott bymarkene er som treningssenter. Noen trener alene, mens andre tar turen sammen med andre.

Fritjof Strøm

Hvem blir Årets friluftsentusiast 2016?

Hvem blir Årets friluftsentusiast 2016? 

 Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. I november skal rådet avgjøre hvem som får prisen for 2016. Til da håper rådet å få massevis av forslag å velge mellom. Vi vet det er nok av verdige kandidater rundt om i medlemskommunene som alle gjør en fantastisk innsats for å legge til rette for økt friluftsaktivitet. 

Mari Blomlie Aa er utstyrt med GoPro-kamera og skal dokumentere den 650 km lange Nordlandsruta fra sør til nord.

Følg Mari Blomlie Aa langs Nordlandsruta

Mari Blomlie Aa startet søndag 10.juli på en 60 dagers tur langs Nordlandsruta. Hun er utstyrt med fotoapparat, GPS og GoPro-kamera og skal på oppdrag fra Polarsirkelen friluftsråd dokumentere hele denne 650 km lange vandringsleden. Du kan følge hennes tur via Viewspont. Se HER.

Laget fra Skjomen ga alt da de skulle brenne av et tau ved hjelp av et bål

Full fræs i Nordland 2016.

Friluftsrådene i Nordland i samarbeid med Statskog, Nordland Fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole inviterer også i 2016 til en uhøytidelig skolekamp i friluftsliv.  

 

Dette er en konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland der deltakende lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsutfordringer.

 

Polarsirkelen friluftsråd søker prosjektleder/ny daglig leder, 100% stilling

 

Polarsirkelen friluftsråd ble etablert i 2007 og eies av kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Rådet har som formål å fremme friluftslivet med spesiell fokus på barn og unge. Da vår nåværende daglige leder skal gå over i en annen og redusert stilling i rådet fra 01.08.2017 søker vi en person som kan overta hans stilling fra det tidspunktet. Inntil da vil den som blir ansatt ha funksjonen som prosjektleder 

IMG_0374

Friluftsskoler sommeren 2016

I sommer arrangerer Polarsirkelen friluftsråd disse friluftsskolene:

Rana i ukene 26, 27,28.29,30,31,32og 33 ( ukene 27-30 er Friluftsskole, junior)

Lurøy uke 26

Træna uke 27

Rødøy uke 28

Nesna uke 29

Hemnes uke 30

Hattfjelldal uke 31

Her er trykksaken med mer informasjon og påmeldingsskjema:Paameld_Friluftskola_nett_2016

 

HUSE_1

HUSE har fått nye drivere

1.januar i år overtok Lurøy kystlag HUSE og skal videreføre driften med samme mål før. Polarsirkelen friluftsråd er utrolig glad for at kystlaget har påtatt seg denne oppgaven og har derfor overdratt sine eiendeler på HUSE til Lurøy kystlag. Friluftsrådet vil samarbeide tett med de nye driverne og håper å kunne være en aktiv støttespiller i fremtiden.

 

Ny kontaktperson for HUSE er lederen av Lurøy kystlag som er Birger Johannesen. Han vil også være den som leietakere kan ringe for å få informasjon og å bestille plass. Han kan nås på telefon 974 60 129.

 

Fritjof Strøm

Fritjof H. Strøm ble tildelt prisen Årets friluftsentusiast 2015

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. Også i år har rådet hatt mange gode kandidater å velge mellom. Av disse valgte rådet å tildele årets pris til Fritjof H. Strøm fra Gjerøya i Rødøy kommune. Dette skjedde på rådets møte 30.november.

 

Vinnerlaget fra terråk skole sammen med lærer Mats Skarstad(t.h) og fylkesråd Mona Fagerås.

Terråk skole vant i fylkesfinalen i Full fræs

Et lag fra Terråk skole representerte Sør-Helgeland under fylkesfinalen i Full fræs i Nordland som ble gjennomført sist uke. Dette er en konkurranse i friluftsliv mellom ungdomsskolene i Nordland. Og laget fra Terråk imponerte og ble beste lag i en jevn og spennende finale som gikk over 24 timer i et vått og utfordrende høstvær.

Samtale rundt bålet

Hvem blir årets friluftsentusiast 2015?

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. I november skal rådet avgjøre hvem som får prisen for 2015. Til da håper rådet å få massevis av forslag å velge mellom. Vi vet det er nok av verdige kandidater rundt om i medlemskommunene som alle gjør en fantastisk innsats for å legge til rette for økt friluftsaktivitet. 

IMG_1046

Friluftsskoler sommeren 2015

Det blir friluftsskoler i sommer i Lurøy,Nesna,Træna, Rødøy, Hemnes, Hattfjelldal og Rana. De to ukene i Rana er fulltegnet og har ventelister. Ledige plasser i de andre kommunene. Påmelding pr e-post knut.berntsen@friluftsradet.no. Oppgi navn, postadresse, alder og foresatte.Polars_Friluftsskole_paamelding.2015

Elever ved Jektvik skole jubler for friluftslivets år

Landskonfreransen i friluftsliv 4.og 5.juni

Påmelding til Landskonferansen i friluftsliv 4.og 5.juni

Sijti Jarnge i Hattfjelldal er arena når studenter fra lærerutdanninga  får  lære om samisk kultur.

En lærerutdanning for folk som liker friluftsliv

Høgskolen i Nesna har utviklet en lærerutdanning som nå lanseres ved inngangen til Friluftslivets år. Med bidrag fra friluftsorganisasjoner, ulike fagmiljø og erfarne friluftsfolk er dette blitt en grunnskolelærerutdanning som er skreddersydd for studenter som liker friluftsliv. 

Årets vinnere av prisen Årets friluftsentusiast har driftet trimkassene i Nesnalia i over 25 år. Om lag 2,5 millioner navn har i løpet av disse årene skrevet seg i bøkene.   Foto Inger Richardsen

Årets friluftsentusiast 2014

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. Aldri før har rådet hatt så mange gode kandidater å velge mellom. Av disse valgte rådet å tildele årets pris til duoen Edith Mathisen og Berit Sørensen, Nesna. Dette skjedde på rådets møte 5.desember.

I konkurransen Full fræs i Nordland kan det hende at deltakerne må klive en sukketrbit med øks. Her prøver Henritte Skaret oppgaven under Sommercamp HUSE i 2013.

Full fræs i Nordland

2015 er friluftslivets år. I den forbindelse inviterer friluftsrådene i Nordland i samarbeid med NRK, Statskog, FNF Nordland, Knut Hamsund videregående skole til en uhøytidelig skolekamp i friluftsliv. Vi har kalt den FULL FRÆS I NORDLAND. 

 

101

Samtale rundt bålet 16.juni

Koffør sitt inne når alt håp er ute   

    

Friluftsrådene i Nordland inviterer fylkesrådslederen og Fylkesråd for kultur-miljø og folkehelse til en samtale rundt bålet 

 

Samtalen rundt bålet skal løpe fritt. Den stiller krav både til bålet, stedet og deltakerne. Selve bålet skal vi klare. Bodø har mange flotte bålplasser, så det står ikke på det. Friluftsrådene i Nordland har mye å snakke med fylkeskommunen om. Vi har et nært og godt samarbeid og ønsker å bygge dette videre inn i framtiden. Rammen er dermed på plass. Vi inviterer derfor politisk ledelse i fylkeskommunen i sikker forvissning om en god samtale. Bålsamtalen gir oss mulighet til å se litt annerledes på sakene. Målet er å skape felles styrke for et Freskt Nordland! 

Bilde Renga

Åpning av Krigsminnestien på Renga

Polarsirkelen friluftsråd i samarbeid med Helgeland Museum avd. Lurøy, Øresvik skole, Polarcamp Hilstad og grunneierne Kurt Storhaug og Mette Hartviksen etablert en krigsminnesti på Regna i Rødøy kommune. Torsdag 29.mai kl. 13.00 arrangeres offisiell åpning av stien. Åpningen blir foretatt av ordfører Olav Terje Hoff og barnebarn av cruxagentene. 

IMG_1600

Avtale mellom FL og Statskog om Friluftsporter

Fredag 4.april undetrengnet daglig leder Morten Dåsnes i FL og direktør for friluftsliv i Statskog Nils Aal  avtale om samarbeid for utvikling av Friluftsporter. Polarsirkelen friluftsråd deltar i utviklingsprosjektet med Barnas naturpark i Bleikvasslia som tiltak. Her er Statskog grunneier.

2013-10-04 15.09.08-1

Polarsirkeltrimmen starter opp 1.april

En ny sesong med Polarsirkeltrimmen starter opp 1.april. 140 turmål i Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna kan besøkes. Her er det satt opp en kode som du etter besøket registrerer på vårt nettsted http://telltur.no/

Lærere fra 20 grunnskoler med felles fokus på stein.

Bergfolket inntar byen

Et nettverk mellom 20 grunnskoler i 7 kommuner samarbeider om et felles fokus på stein. Gjennom faglige påfyll om geologi, erfaringsutvekslinger, utvikling av undervisningsopplegg og ikke minst gjennom å bli kjent med bergverksindustrien, er målet at elevene også skal få muligheten til å lære om stein.

Daningan

Hengebru mellom Daningan og Bleriken i Hattfjelldal kommune er fjernet.

 

Statskog har fjernet hengebrua over straumen mellom Daningan og Bleriken i Hattfjelldal kommune. Dette er gjort av sikkerhetsmessige årsaker, da den gamle brua var i så dårlig forfatning at den ikke var mulig å restaurere. På nåværende tidspunkt foreligger det ingen planer om å bygge ny bru på stedet. Folk som går Nordlandsruta må heretter enten gå øst om Bleriken, eller vest om Daningen, når isen ikke er trygg.

5

Lærer og studenter fra Høgskolen i Nesna inntar Anchorage.

Gruppa som består av 9 personer ankom Anchorage torsdag kveld etter en reisetid på godt over 24 timer. Turen gikk via Trondheim, Amsterdam, Mineapolis, med ventetid mellom flyrutene. Høgskolen i Nesna har etablert et samarbeid med University of Anchorage, Alaska om å gi hverandre impulser i å bruke uterommet som klasserom. Man skulle tro at man ikke kunne lære studenter i Alaska hvordan man kan bruke snø og vinterlige forhold i undervisning , men uten tvil har Høgskolen i Nesna, med sin satsing på stedsbasert læring allerede nå utviklet metoder og skaffet seg erfaring som de kan formidle til studentene i Anchorage.

IMG_4680

Mer læring krever helsefremmende skoler.

Regjeringen har satt fokus på mer læring i grunnskolen. Vi vet at mer læring krever at elevene har en tilfredsstillende helse. De må ha en fysikk som gjør at de makter å lære hele skoledagen. De må ha et kosthold som innbefatter en god frokost, en lunsj uten altfor mye sukker og gjerne et varmt måltid hver dag. I tillegg må de møte uthvilte på skolen. Trygghet, mestring og annerkjennelse er også grunnleggende faktorer for mer læring.

Kåre Børli

Skal lære studenter i Alaska å bygge i snø

Tre studenter og tre lærere fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna (HiNe) er invitert til University of Alaska Anchorage. Lærer Kåre Børli (bilde) fra Hemnes sentralskole skal også delta på turen. Her skal de lære studentene å bygge i snø og fortelle om hvordan de bruker stedsbasert læring i undervisningen.  

Høgskolen i Nesna har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt for sin satsting på en grunnskolelærerutdanning med fokus på bruk av andre læringsarena enn klasserommet.

HUSE_1

HUSE søker nye drivere

Polarsirkelen friluftsråd ønsker på sikt å overdra driften av HUSE til andre. Dette fordi rådet ikke er organisert til å ivareta slike driftsoppgaver. HUSE er nå godt etablert og tilrettelagt. Rådet søker nå etter aktuelle nye drivere og ønsker at alle interesserte tar kontakt for mer informasjon og diskusjon.

IMG_2575 ed

Snøbygging i Teaterparken

I samband med Nordland Teaters Vinterlysfestival 2014 inviterer Polarsirkelen friluftsråd til snøbygging i teaterparken. I perioden tirsdag 11.februar til fredag 14.februar vil det hver dag være ulike grupper som bygger i snø. Målet er å skape utolige snøskulpturer som så skal lyssettes under festivalen.

Svømmeundervisning ved Tjongsfjord skole. Foto Frank Heimdal

Prisutdeling torsdag 19.desember

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. Torsdag 19.desember kl. 11.00 vil representanter fra årets vinner Tjongsfjord skole motta prisen. Dette skjer ved starten av kommunestyret i Rødøy. Dette finner sted på rådhuset på Vågaholmen. Prisen deles ut av ordfører Olav Terje Hoff og representant fra Polarsirkelen friluftsråd.

Fangstfamilien på Austfjordneset.

Nytt eventyr med Stein P

Eventyreren Stein P. Aasheim er gjesteforeleser på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna. Tirsdag 3.desember kl. 12.15 kan alle høre hans foredrag om "Fangstfamilien på 79 grader nord" på Campus Nesna og samme kveld kl. 19.00 kan alle høre hans foredrag "The Best of Stein P" på Campus Helgeland, Mo i Rana. Begge foredragene er gratis og åpne for alle.

IMG_4666

Tjongsfjord skole fikk prisen

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. Blant mange verdige kandidater valgte rådet å tildele årets pris til Tjongsfjord skole i Rødøy kommune. Dette skjedde på rådets møte i Hattfjelldal 10.oktober.

Storvegskaret sett fra Fiplingdalen

Børgefjell nasjonalpark 50 år

Fredag 20.september samles 12 ungdommer fra Hattfjelldal og Grane på Strandlig gård i Fiplingdalen. De skal dagen etter gå over fjellet til Susendalen. Dette for å markere at Børgefjell nasjonalpark er 50 år.

Vårt hjerte banker for friluftsentusiaster

Årets friluftsentusiast 2013

10.oktober skal Polarsirkelen friluftsråd tildele prisen Årets friluftsentusiast 2013. Alle kan komme med forslg til verdige vinnere bosatt i friluftsrådets 7 medlesmkommuner. Frist er 5.oktober. Forslag sendes på e-post til : knut.berntsen@friluftsradet.no

IMG_6285

På tur i Rana

Lørdag 31.august kl. 12.00 inviterer Polarsirkelen friluftsråd alle ranværinger og andre interesserte til offisiell åpning av skilt- og informasjonsprosjektet av de bynære friluftsområdene i Rana. Åpninga finner sted på Skillevollen idrettspark. Ordfører Kai Henriksen foretar åpninga.

Utsikt fra Anders-Larsa fjellet

Polarsirkeltrimmen er tilbake

Nå er Polarsirkeltrimmen tilbake. 126 turmål i 7 kommuner er beskrevet på vårt nye nettsted http://telltur.no/. Alle turer fra og med 1.august kan registreres nå. Det er satt opp flotte premier. Hovedpremien for alle som deltar er likevel god helse og massevis av naturopplevelser.

Ingrid, Malin og Anne

Klar for Kystcamp HUSE

Mandag 29.juli starter Kystcamp HUSE. Ledere er bl.a.Ingrid Storvoll ( t.v.), Malin Nordås og Anne Julie Berntsen. Her er de samlet på trappa på Lurøygården. Kystcampen er for ungdomsskolelever. 18 er påmeldt, men det er 2 ledige plasser. Vil du bli med så bare ta kontakt.

New Generation Teachers

Har du en lærer i magen?

Som kjent har Høgskolen i Nesna igangsatt en grunnskolelærerutdanning  med fokus på friluftsliv, stedsbasert læring og helse. I august starter andre kull opp.

Det er noen få ledige plasser som vi gjerne ønsker å fylle opp.  Sjekk her om studiet:

http://www.hinesna.no/glu5til10 

 

 

 

Tormod Steen

Tormod Steen ble gjenvalgt som leder

Polarsirkelen friluftsråd eies av Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune. Ordførerne i disse kommunene utgjør årsmøtet i rådet. Fredag 24.mai 2013 gjennomført i Mo i Rana. Årsmøtet ble leder av ordfører Asgeir Almås, Hattfjelldal kommune.

På høsting

Les heftet her
HER

Eventyreren Stein P. Aasheim holder foredrag.

Eventyreren Stein P. Aasheim holder foredraget: I Roald Amundsens forspor - 100 år etter. Tirsdag 4.desember kl. 19.00 i auditoriet Høgskolen i Nesna på Nesna. Foredraget er åpent for alle og GRATIS. Ingen påmelding. Velkommen.
Stein P. Aashem. I Roald Amundsens skispor. 4.des..pdf

Midt i matfatet

500 barn og unge fra 27 barnehager og skoler deltok på høstingsmessa Midt i matfatet. Her jubler noen av disse etter endt messe.

Barnehagene tar ordførerne med på høsting

Nå er det høstingstid. En barnehage i hver av friluftsrådets 7 medlemskommuner inviterer i høst sin egen ordfører på en høstingstur. Rana Blad vil så hver lørdag fremover fortelle om disse turene. Når alle turene er gjennomført vil mesterkokken Svein Jæger Hansen ved Meyergåden Hotell lage et festmåltid av det som høstes. Denne uka har ordfører Olav Terje Hoff og Jektvik bhg vært på tur og i går dro Kirkebakken Kulturbarnehage på tur med ordfører Kai Henriksen. På turen fikk ordføreren lære å plukke kongsgress.

Ny lærerutdanning er igang

Tirsdag 14.august startet grunnskolelærerutdanningen med fokus på friluftsliv, helse og bruk av det utvida klasserommet.
Studentene startet første studeidag med arbeid og læring i nettopp det utvida klasserommet. Med kombinasjon av spikking, mat på bål (med påfølgende felles 5 retters måltid) ,gruppearbeid og noen foreleseninger fikk studentene straks intrudusert både for hverandre og for fokusområdene. Polarsirkelen friluftsråd skal følge denne utdanningen nært underveis.

Miljøstasjon tilpasset skoler og barnehager

I går var det markeringsarrangement ved Lyngheim skole i samband med ferdigsstillelsen av en MILJØSTASJON tilpasset skoler og barnehager. 2 års utviklingsarbeid er sluttført. HAF, Lyngheim skole, Mo i Rana Bydrift, Polarsirkelen vgs og vi i frilufstrådet har samarbeidet om dette. Prosjektet er finansiert av Lokal agenda. Her foretar ordfører Kai Henriksen selve åpningen av stasjonen. Slike stasjoner vil vi ha ved alle skolene og barnehagene i våre medlemskommuner.

Lærerstudenter har mye å glede seg til

Her er den tverrfaglige gruppa ved Høgskolen i Nesna som skal undervise og lede den nye grunnskolelærerutdanningen med fokus på friluftsliv, helse og det utvida læringsrommet. Disse er nå i full gang med planleggingen av første studieår. Studentene har mye å glede seg til. Heldig er også Polarsirkelen friluftsråd som for lov å være med som nissen på lasset. Studiet ledes av utdanningsleder Anne Mette Rosø (t.h). Det er enda ledige plasser på studiet. Så vet du om noen aktuelle søkere så be de kontakte HiNe.

Årsmøte i friluftsrådet er avholdt.

Tormod Steen ble gjenvalgt som leder i Polarsirkelen friluftsråd på årsmøtet 4.mai. På bildet ser vi de 7 representantene fra eierkommunene som utgjorde årsmøtet. Tormod Steen t.h. Årsmeldinga vår finner du i vedlegget under her.
Årsmelding 2012.pdf

Lærende nettverk skole på Myken

Nærmere 30 lærere og samarbeidsparter var samlet på MYKEN 25.-27.april. Dette var Lærende nettverk skole. Her er deltakere fra 15 grunnskoler i 6 kommuner. På Myken var hovedtema høsting og planlegging av salgsmesse med naturprodukter laget av barn og unge. Denne skal være på AMFI Mo i Rana onsdag 14.november.

Flott finale i 66 grader øst-vest

Fredag 20.april kom 21 tøffe ungdommer til gågata ved Amfi Mo i Rana. Dette var de elevene fra Polarsirkelen vgs og Mo Ungdomsskole som fullførte turen fra Umbukta og til gågata på 3 dager. Mange publikummeren var møtt opp under finalen. Her skal finalisten klive et drops med øks.

Bredek 2012

Nå kan alle som skal gå i ungdomsskolen neste skoleår søke om å få delta på Bredek 2012. Last ned brosjyren med søknadsskjema her. Søknadsfrist 10.mai
Brosjyre.pdf

Vi trenger 50 samfunnsaktive studenter som elsker friluftsliv

Arbeidet med en ny grunnskolelærerutdanning med fokus på friluftsliv, helse og læring i friluft er i full gang. Nå starter rekrutteringen. Høgskolen i Nesna har plass til 50 samfunnsaktive studenter som elsker friluftsliv. Her er en trykksak som forteller om dette tilbudet.
Lærerutdanning med fokus på friluftsliv, helse og læring i friluft.pdf

Været var ingen hindring

15 ungdommer deltok på arrangementet Gårdsopplevelser og friluftsliv lørdag 26.november. I storm og bøttevis med nedbør var ungdommene ute hele dagen. Alt av ferger og hurtigbåter var innstilt så 25 ungdommer fra Helgelandskysten var forhindret fra å komme. Nytt arrangement blir 10.desember. Da blir det nysnø og strålende vær. Påmeldingsfristen er 7.desember.

Gårdsopplevelser og friluftsliv

Lørdag 26.november og lørdag 10.desember arrangeres aktivitetsdag på Utheim småbruk i Nesna. Dette er et GRATIS tilbud til alle som går i 5. - 10.klasse. Her er vedlagt en trykksak om arrangementet. Mer informasjon finner du der.
Trykksak.pdf

Årets friluftsentusiast 2011

Polarsirkelen friluftsråd har tildelt Båsmo ungdomsskole prisen som Årets friluftsentusiast 2011. Dette for deres 30 år lange satsting på friluftsliv og læring i friluft.
Pressemelding om Årets friluftsentusiast 2011 som er Båsmo ungdomsskole.doc

Årets friluftsentusiast 2011

Polarsirkelen friluftsråd ønsker forslag på hvem som skal bli Årets friluftsentusiast 2011. Kom med forslg innen 28.september. Sendes pr.e-post til knut.berntsen@friluftsradet.no. Her er bildet av vinnerne 2010 som var Fjelltrimmen i Hattfjelldal. her ved Jon Åge Tyldum (tv) og Brynjar Dalen.
Årets friluftsentusiast 2011 Informasjonsbrev.doc

Polarsirkeltrimmen

Polarsirkeltrimmen er et digitalt trimkasseregistreringssystem. For å delta må du registrere deg som deltaker på Polarsirkeltrimmens hjemmeside. Se link i menyen vår nederst til venstre.. Du kan velge mellom 120 trimkasser i 7 kommuner. Tilbudet startet 15.august og vil vare ut 2011.
Informasjon om Polarsirkeltrimmen.doc

Bredek 2011 Åpen Gård på Bredek lørdag 6.august kl. 11.00 - 14.30

Tirsdag 2.august starter Bredek 2011. 28 ungdommer fra 7 Helgelandskommuner skal i 14 dager drive denne fjellgården i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Lørdagene 6. og 13.august inviterer til åpen gård. Du er hjertelig velkommen. Du starter på Storvoll ved E6 i Dunderlandsdalen. Se www.godtur.no for kart og beskrivelse.

Under Bredek 2011 vil vi blogge om oppholdet hver eneste dag. Her legger vi også ut bilder. Link til Bredekbloggen finner du i menylinjen til høyre på startsiden her.

Sparebank 1 Nord-Norge støtter oss

Polarsirkelen friluftsråd er midt inne i et prosjekt med fokus på merka turløyper. Målet er å sikre god merking av turløyper helt fra hovedvei til turmål. Informasjonskilt ved parkeringsplassene er her en av 10 tiltak hver løype må oppfylle for å sikre en god kvalitet. Sparebank 1 Nord-Norge har gitt oss et tilskudd på kr 80.000,- til å gjennomføre arbeidet i 2011. Dette sikrer at vi kan realisere omlag 16 nye turløyper i år fordelt på våre 7 medlemskommuner. Takk til Sparebank 1 Nord-Norge.

Vellykket 66 grader øst-vest

10 ungdommer nådde til finalen i 66 grader øst-vest. Etter tre dager på tur var det finale i gågate i Mo i Rana. Her måtte deltakerne vise 6 ulike friluftsferdigher før et avsluttende oienteringfsløp i gågate. Dette var et prøvearrangement, men arrangørene lover å slå på stortromma neste vår.

Lærende nettverk i friluft

Polarsirkelen friluftsråd leder et nettverk av 15 grunnskoler og 11 barnehager fra 7 kommuner. 4.og 5.mai var 34 deltakere samlet på HUSE på Lurøya. Her lærte Karin Stoll og Unn Tverrbakk fra Høgskolen I Nesna alle deltakerne å bygge innsektshotell. Etter samlingen vil det bli mange nye hoteller bygd på Nord-Helgeland.

Vellykket årsmøte

Fredag 6.mai var representanter fra de 7 eierkommunene samlet i Mo i Rana for årsmøte i Polarsirkelen friluftsråd. Ordfører Geir Waage i Rana ledet forhandlingene. En gjennomgang av årsmeldingen viste stort aktivitet og mange konkrete tiltak i samtlige medlemskommuner. Totalt gjennomførte rådet 29 ulike prosjekt i 2010. Her finner du vår Årsmelding for 2010.
Årsmelding 2010.doc

Bredek 2011

Også sommeren 2011 vil det bli gjennomført Sommercamp Bredek 2011. Elever som neste skoleår skal gå på ungdomsskole i en av friluftsrådets medlemskommuner kan søke om å delta. Her finner du informasjonsbrosjyren som også inneholder søknadsskjema. Søknadsfristen er 10.mai.
Brosjyre.pdf

Tormod Steen valgt til ny leder

Tormod Steen (t.v) ble valgt til ny leder i Polarsirkelen friluftsråd på årsmøtet 5.mai. Han etterfølger Rune Bang som i 3 år har ivaretatt ledelelsen av rådet. Tormod Steen representerer Rana kommune i rådet. Aud Ringsø fra Hattfjelldal ble valgt som nestleder. Årsmøtet uttrykte ellers stor tilfredshet med rådets aktivitet i 2009 og ga sin helhjertige tilsluttning til rådets planer for 2010. Årsmeldinga for Polarsirkelen friluftsråd 2009 kan du lese her.

Årsmelding 2009.doc

Robåten har fått et navn.

Robåten i plast bygger på en gammel tradisjonsbåt fra Hemnes kommune og modellen for plastbåten er en trebåt bygd av Ludvig Trongmo. Selv om båten bygges i plast, vil den få en del elementer i tre som minner oss om opprinnelsen. Juryen landet derfor på navnet RETRO.

65,5 grader nord

65,5 grader nord er et tilbud til alle som dette skoleåret går i 9. og 10.klasse i en av friluftsrådets medlemskommuner. 6 gutter og 6 jenter får delta på et pilotprosjekt 5.-10.juli. I løpet av 5 døgn skal deltakerne løse utfordringer i grupper og individuelt samtidig som de skal gjennomføre en 5 dagers tur i ukjent terreng. Søknadsfristen er 10.mai.

65,5 grader nord. Brosjyre.pdf

Lærende nettverk i friluft

Polarsirkelen friluftsråd leder et Lærende nettverk i friluft bestående av lærere fra 11 barnehager og 11 skoler fra friluftsrådets 7 medlemskommuner. Disse møtes 2 dager hvert halvår for faglig påfyll og diskusjon. I uke 39 var det samling for allmennlærere på Umbukta fjellstue. Her er noen samlet under kurs i oppsetting av taubruer.

Årets friluftsentuasiast 2009 er Ole Morten Wie

Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen Årets friluftsentusiast. På sitt møte 17.september vedtok rådet å tildele prisen for 2009 til Ole Morten Wie. Ole Morten er bosatt i Rana. Han har i over 20 år drevet med å synfare, tegne og digitalisere orienteringskart. Han har blant annet laget digitale kart for alle bynære områder i Rana, et tjuvetalls skolekart, flere fjellkart, kart til nettportalen http://www.turbok.org/  og er nå i ferd med å avslutte digitale kart rundt Nesna tettsted og Nesnalia..

Polarsirkelen friluftsråd har avholdt rådsmøte på Myken

Her en fotobok fra rådets møte på Myken. Den er laget av Tormod Steen.
Referatet fra møtet finner du under linken Om Polarsirkelen friluftsråd/rådsmøter.

Fotoalbum.pdf

Bredek 2009

Tirsdag 4.august kl. 12.00 starter Bredek 2009. 14 ungdommer fra 6 kommuner møtes da ved Storvoll skole og starter turen opp til fjellgården Bredek. Her skal de drive gården i 5 døgn slik det det gjort for 100 år siden. Lørdag 8.august og Lørdag 15.august inviterer ungdommene til åpen gård. Da er alle velkommen på besøk. Les mer om Bredek i pressemeldinga her.

14 ungdommer driver øde fjellgård. Pressemelding..doc

Storvegskaret. Fjelltur med los 8.august

Først på 1800 tallet var turen gjennom Storvegskardet en naturlig lei å velge om man skulle inn eller ut av Susendal. Både sommer som vinter var dette faran vei, selv om andre leier som Sommervegskardet og Vintervegskardet også ble benyttet.I 1827 kom Gammel Ivar til Susendal, og trolig kom han nettopp gjennom Storvegskardet fra Fiplingdal.Turen har en lengde på 16km. Høyde forskjell på 600 meter.
Turen går gjennom myr og fjell terreng.Det beregnes at turen vil ta ca 6 timer, da tar vi oss tid til en lang matpause, og flere små. Program for turen er i vedlegget under her.
Skal du være med må du melde deg på til Furuheim gård på mob.928 48356               

Storvegskaret. Fjelltur 8.august.doc

Årets friluftsentusiast 2009

Polarsirkelen friluftsråd skal på sitt møte 17.september kåre årets friluftsentusiast 2009. Dette kan være en enkeltperson eller et lag/forening tilhørende friluftsrådets medlemskommuner. Alle kan foreslå kandidater fram til 16.september. Send forslaget på e-post til knut.berntsen@friluftsradet.no
 

Kirkeroinga ble en suksess

Med en åttring i spissen deltok 20 personer og 5 robåter i Kirkeroinga mellom Bjerka og Hemnesberget lørdag 27.juni. I lett motstrøm og motvind tok turen omlag 5 timer utover Sørfjorden. Og ved ankomst Hemnes båt- og fjordfestival fikk deltakerne tilbud om å ta rosertifikat.

Naturlos 2009

Polarsirkelen friluftsråd tilbyr i sommer og høst turer med naturlos. 25 turer i Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Hattfjelldal, Hemnes og Rana. Vi samarbeider med lokale kjentmenn og arrangører om dette tilbudet. Egen trykksak er utarbeidet og blir distribuert til alle husstandene i kommunene. Her er programmet.

Naturlos ny.pdf

50 Rødøyelever på camp

2.juni til 4.juni var samtlige elever i 5. og 6.klasse ved grunnskolene i Rødøy kommune samlet på Gjerøya til friluftscamp. Arrangementet ble gjennomført av Psykisk helse i Rødøy i samarbeid med skolene, folkehelsekoodinater og med støtte fra mange aktører. Polarsirkelen friluftsråd bidro med opplæring av alle elevene i kunsten å ro.

Lærende nettverk i friluft

22.og 23.april var Lærende nettverk i friluft samlet på Lurøya i Lurøy kommune. Denne gangen var fokus på den helsefremmende barnehagen og skolen. Praktisk-metodisk arbeid er en viktig del av arbeidet. Her er to av deltakerne i full gang med å lage mat i friluft.

Vi gleder oss til våren

Polarsirkelen friluftsråd gjør som Trude Ingeborg: Vi gleder oss til våren og en tid for masse friluftsaktiviteter. Hos oss står roing fortsatt i fokus. Ønsker du tilsendt et hefte om Hvordan lærer vi barn å ro? så bare ta kontakt.

Utviklingsprosjekt om kart og kompass

Barn og unges ferdigheter i bruk av kart og kompass er liten. Dette på tross av at det i grunnskolens lærerplanener er et sentralt læringsmål og en basisferdighet.En undersøkelse gjennomført av Polarsirkelen friluftsråd i samarbeid med høgskolelektor Hogne Hjerpås ved Høgskolen i Nesna har avdekket dette.

Polarsirkelen friluftsråd jubler for Træna

Polarsirkelen friluftsråd satte på sitt rådsmøte 4.og 5.februar fokus på Træna. Gjennom diskusjoner, befaringer i Træna og samtaler med aktører i Træna ønsket rådet både å skaffe seg kunnskap om Træna, men også å se på hvordan rådet kan bidra til beste for friluftslivet og folkehelsearbeidet i kommunen. Rådet behandlet en rekke saker på møtet. Her er referatet.

Les mer... ]

Seminar 25.februar i Hemavan

Høgskolen i Nesna og Storumans Folkhögskola samarbeider i et prosjekt som har som mål å rekruttere, sertifisere, utdanne og selge ut lokale profesjonelle kultur-og kulturguider. 25.februar kl. 10.00 - 16.00 er det oppstartseminar på Hemavan Høyfjellshotell. Seminaret er åpent for alle.  Norsk påmelding til seminaret skjer via e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no eller på mobil 91 77 87 67.

Les mer... ]

www.grenseloseguider.com

Polarsirkelen friluftsråd har inngått avtale om å lede det Interreg-finansierte prosjektet Lokale profesjonelle turledere. Sjekk prosjektets egen hjemmeside her.

Stor interesse for båtbygging og robåtbruk

23.og 24.januar var et 50-talls personer samlet for å diskutere hvordan vi kan bruke båtbyggertradisjonen i Nordland til vekst og utvikling. Seminarets andre tema var hvordan vi kan ta i bruk vann og hav til umotorisert friluftsliv og spesielt til roring.
 
 

Båtbygging og robåtbruk i Nordland. Seminar 23. og 24.januar

Seminaret finner sted på Rana Museum (23.januar) og Hemnesberget (24.januar). Fortløpende påmelding til alle 50 plassene er fylt. Påmelding til Rana Museum på telefon 75 11 01 33 eller på e-post til: anne.mette.rossvoll@helgelandmuseum.no  Les vedleggene for program og mer informasjon.


seminarfold_skjerm.pdf

Les mer... ]

Turbok på nett er på plass igjen.

Polarsirkelen friluftsråd har etablert Turbok på nett. Et datakrasj i november gjorde at boka måtte bygges opp på nytt. Nå er den på plass igjen. Foreløpig finner du den her: Turbok på nett.

 

Årets friluftsentusiast bor i Rødøy

 
Polarsirkelen friluftsråd har vedtatt å dele ut en årlig pris til en organisasjon, en institusjon, en bedrift, en kommune eller en enkeltperson(er) tilhørende en av medlemskommunene i Polarsirkelen friluftsråd.

Ta din åre fatt. Et roprosjekt i barnehager og skoler i samarbeid mellom Polarsirkelen friluftsråd og Sparebankstiftelsen DNB Nord/ Nordlandsbanken

Polarsirkelen friluftsråd har mottatt et tilskudd på kr 200.000,- fraSparebankstiftelsen DNB NOR Det er den lokale Nordlandsbanken i Mo i Rana som formidlet denne gledelige nyheten til oss 20.mai.

Merka turstier.Veileder

Polarsirkelen friluftsråd har med god støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund utarbeidet en veileder om merka turstier. Denne kan fås tilsendt ved hendendelse til rådet eller du kan laste den ned herfra.

Veileder.pdf