1. Hjem
  2. Om FL
  3. Arrangementer
  4. Seminar friluftsliv og barnefattigdom

                               

 

Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi? 

 

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har gleden av å ønske velkommen til heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00-15.00.

Formålet med seminaret er å belyse problemet med deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?

Pris per deltager: Kr. 350,-

Påmelding og frist: 15. desember 

Program friluftsliv og barnefattigdom    

 

Program friluftsliv og barnefattigdom

Del 1: Belyse og analysere - statistikk og forskning på feltet
09.00 - 09.30
Åpning ved Oslofjordens Friluftsråd og møteleder Erling Dokk Holm
09.30 - 10.00
Økonomiske levekårsforskjeller blant barn og unge
Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA  
10.00 - 10.20
Hva er hverdagskonsekvensene for lavinntektsfamilier?
Kjersti Eknes, seniorrådgiver seksjon for likestilling og inkludering
10.20 - 10.40
Hvem deltar i friluftslivet?
Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH
10.40 - 11.00
Kaffepause

 

Del 2: Eksemplifisere - muligheter og suksesshistorier
11.00 - 11.10
Fritidsklubben i Bærum
11.10 - 11.20
Bydel gamle Oslo
11.20 - 11.30
Oslofjordens Friluftsråd
11.30 - 12.30
Lunsj
12.30 - 12.40
Bøler Frivillighetssentral
12.40 - 12.50
Eksempler fra Drammen
12.50 - 13.00
Skiforeningen
13.00 - 13.10
Oslo og Omland Friluftsråd

 

Del 3: Forandre og forbedre - veien videre
13.10 - 13.25
ALLEMED - barns rett til deltakelse
Thale Solli Kvernberg, ALLEMED-dugnaden, Røde Kors
13.25 - 13.40
Veien videre
Ved Oslo og Omland Friluftsråd
13.40 - 14.00
Forvaltningens rammer og muligheter
Terje Qvam, seksjonsleder friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet
14.00 - 15.00
Paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm

 

Invitasjon.jpg