1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Friluftslivsforskjeller
Friluftslivsforskjeller - headerbilde

 Friluftsrådenes Landsforbund har innhenta oversikt over fylkeskommunenes egne tilskuddsmidler til friluftslivsformål, priroritering av spillemidler til anlegg for friluftsliv og fordeling av statlige friluftslivsmidler i 2017. Oversikten, som viser betydelige forskjeller mellom fylkeskommune, er presentert og kommentert i Frilufts-Info 1 18.pdf.

Morten Dåsnes

Daglig leder

Dato skrevet 13.03.2018 09:36 . Endret 13.03.2018 10:03 .