Marin forsøpling

Forsøpling i havet truer både dyr og mennesker. Samtidig er forsøpling negativt for friluftsliv og turisme og påfører samfunnet store kostnader både i forbindelse med materielle skader og i tilknytting til opprydding. Friluftsrådene og skjærgårdstjenesten koordinerer regelmessig ulike typer ryddeaksjoner for å få bukt med problemet lokalt.

Vi mener at f.eks strandrydding er et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet. Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall klarer vi å fange opp, og Friluftsrådene arbeider tett sammen med "Hold Norge Rent" med et systematisk arbeid for å legge til rette for mer rydding i Norge. Registrering av det som finnes er en viktig del av det som gjøres og her har Hold Norge Rent utvklet en ryddeportal som vi oppfordrer alle som rydder å bruke.  

Marin forsøpling Helgeland mai 2017 foto AK tilpasset.jpg