E-post:
Passord:

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Friluftsskolen

 

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Skip Navigation LinksHovedside > Folkehelse > Universelt friluftsliv  

Standard for universell utforming til Erik Solheim

Sola brøt nesten igjennom tåkeskyene akkurat da Erik Solheim mottok Norsk Standardoverlevering sognsvann erik solheim2 11005:2011 av direktør i Norsk Standard Trine Tveter den 28. februar. Standarden blir god å ha for kommunene og andre som nå skal følge opp den landsomfattende kartleggingen av friluftsområder som har blitt utført. Kartleggingen viser at veldig få friluftsområder i Norge er tilrettelagt slik at alle kan bruke dem. Standarden blir forhåpentlig et verktøy for å bedre tilgjengeligheten i mange områder, slik at alle med funksjonsnedsettelser, med barnevogn, med slitte hofter og knær, med overvekt og med andre hindringer kan glede seg over alt naturen har å by på!

DNT hadde satt opp lavvo og bød på kaffe og solskinnsboller - og Sognsvann med tilrettelagt tursti rundt vannet var en fin ramme rundt arrangementet. (1.03.12)

Styrk friluftsarbeidet for mennesker med funksjonsnedsettelser

terrengvogn 3

Det er stort behov for fortsatt arbeid for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheter til å ta del i et variert friluftsliv med fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt samvær. Det er en av 15 erfaringer og tilrådinger i en ny rapport fra FL som oppsummerer friluftsrådenes arbeid med friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bestill rapporten fra FL eller last den ned her.

Foto: Dalane friluftsråd (20.2.12)

Prisdryss til Midt-Agder Friluftsråd

Veiviseren MAF

Midt-Agder Friluftsråd har fått Lillesand kommunes tilgjengelighetspris for tilrettelegging av Springevannstemmen, og Vest-Agders fylkespris for universell utforming for  boka Veiviseren - 50 turer på hjul. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder mener at Midt-Agder friluftsråd har gjort en god og viktig jobb for å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer seg på tur. Begrunnelse her. Tiltakene ved Springevannstemmen er pilotprosjekt i den nasjonale nærmiljøsatsinga. (16.11.11.)

Over dørstokken

Over dørstokken

Nasjonal konferanse om friluftsliv og universell utforming i nærmiljøet. Haugesund 1.-2. november. Påmeldingsfrist 15.9. Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning.

Universelt friluftsliv

FL og friluftsrådene arbeider for at friluftsområder blir tilrettelagt slik at flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå og alder, skal kunne bruke naturen til rekreasjon, opplevelse og utfordrende aktivitet på sitt nivå. Videre stimulerer vi til at friluftsrådene har aktivitetstilbud som flest mulig kan delta i.

Sammen har FL og friluftsrådene kartlagt tilgjengeligheten i en stor del av de statlig sikra friluftsområdene i tillegg til en del andre friluftsområder. På grunnlag av kartleggingene blir det laget planer med siktemål om at alle skal ha tilgang på friluftsområder i sin region slik at friluftsliv kan bidra til bedre livskvalitet for alle!

I rullestol med himmel