E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Friluftskonferansen 2017

Bergen og omland friluftsråd, Friluftskonferansen i Bergen 8-9 juni 2017Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund

og flere, inviterer til friluftskonferanse i Bergen 8.-9.juni.

 

Program og påmelding

Norsk reiseliv - bærekraftig?

Regjeringen la i mars fram Reiselivsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Meldingen slår fast at natur er kjernen i norsk reiseliv og at reiselivet måHøring om reiselivsmeldingen foto av Siri Nils og Asgeir være bærekraftig. Friluftsrådenes landsforbund deltok sammen med flere andre i høring om meldingen 4.april. Vi mener det er flere ting som må på plass om reiselivsnæringen skal kunne kalle seg bærekraftig. For hva betyr nå det ordet? Vi tror sammen med DNT og Norsk Friluftsliv at våre politikere trenger noen gode råd for hvordan skape et bærekraftig reiselivsprodukt. På fotoet ser du tre samstemte innspillere; Siri Meland fra Norsk Friluftsliv, Nils Øveraas fra DNT og Asgeir Knudsen FL.

Friluftsmidler i fylkene 2016

Fylkesmidler lite

Fylkeskommunene fordelte totalt 204 millioner til friluftslivstiltak i 2016. Fylkeskommunenes egne midler utgjorde 64 millioner, spillemidlene 82 millioner og Miljødirektoratets midler 58 millioner. I Frilufts-Info 1/17 kan du lese mer om hvilke fylker som hadde mest friluftsmidler og hva de brukte pengene til. (27.3.17)

Stikonferansen 2017!

Nå ligger presentasjonene og sammendragene ute på nettsiden http://stikonferansen.no/  Stikonferansen som arrangeres hvert annet hvert år av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund og er viktig for det felles arbeidet for stien som nasjonalt satsingsområde. Anne-Mari PLanke og Morten Dåsnes

Stikonferansen 2017 hadde som mål å sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse og øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning. I tillegg bidra til å styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier og sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng. Konferansen samlet i år over 230 deltakere som med liv og lyst fikk ny inspirasjon og faglig påfyll. Neste konferanse blir i 2019 i Hordaland.

På fotoet ser vi to av drivkreftene bak konferansen Anne-Mari PLanke fra DNT og Morten Dåsnes fra FL.

Reiseliv og friluftsliv hand i hand

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Natur og utmark er kjernen i det norske reiselivsproduktet, slår regjeringa fast i reiselivsmeldinga som blei lagt fram i dag. Det er de samme arealer og tilretteleggingstiltak som brukes til friluftsliv for fastboende og til reiseliv for turistene. Videre heter det at når reiselivet baserer seg på ressurser fra natur, kulturarv og lokalsamfunn, så forutsetter framtidig verdiskaping bærekraftig bruk av disse faktorene. (17.3.17)

(Foto: Solund, Tor Arne Hauge) 

Allemannsretten i grunnloven

Skiløype Torgersetertjern middels

Gladnyheten fra Stortingets behandling 14.3. er at forslaget nå er oversendt for endelig realitetsbehandling i neste Stortingsperiode.(15.3.17)

 

Allemannsretten er en bærebjelke i det norske samfunnet, en viktig del av vår identitet og kulturarv. Den har uvurderlig betydning for folks trivsel og helse, er viktig for utmarksnæring og legger grunnlag for reiselivsnæringa. Derfor har allemannsretten en naturlig plass i grunnloven. Tirsdag 14. mars behandler Stortinget forslag fra Karin Andersen m.fl. (SV) om grunnlovsfesting av allemannsretten. (12.3.17) 

Stikonferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars

Årets viktige stimarkering!   

Tagg oss med #stikonferansen Stikonferanse2017 forsidemindre

 

Velkommen alle 230 deltakere, innledere og arrangører på STI-konferansen 2017!

Vi ser fram til to flotte dager med STIEN i fokus.

 

 

Program #stikonferansen 

 

 

STIkonferansen arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Miljødirektoratet.

 

(3.3.17)

 

Fysisk i Friluft

Nytt tipshefte: Fysisk i friluft

Fysisk i friluft 

Aktivitet – samarbeid – mestring - glede

Tipshefte med uteaktiviteter som fremmer godt og inkluderende læringsmiljø!

 

Drømmejobb i Finnmark

Finnmark Friluftsråd søker daglig leder/faglig leder.

Stillingsannonse Finnmark Friluftsråd 

(30.1.17)

Første Friluftsråd i Sogn og Fjordane

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Fjordkysten Friluftsråd er oppretta med Solund, Askvoll og Flora kommuner - og etter mottatt foto å dømme, bærer det navnet med rette. Med dette første friluftsrådet i Sogn og Fjordane er det totalt 28 friluftsråd i landet. Styret i FL saksbehandla søknaden om opptak på rekordtid og ønsker velkommen til samarbeid for å fremme friluftsliv.

Foto: Tor Arne Hauge 

(13.1.17)

Snøformingsprosjekter i skole og barnehage

Undervisningsheftet "LA DET SNØ - snøformingsprosjekter" 

 Framside snøforming

Nå kan du laste ned eller bestille vårt nye hefte med forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Felles for alle undervisningseksemplene er at de tar utgangspunkt i snøen, med hensikt å inspirere til praktisk utdendørs læring, gode refleksjoner og bedre læring.

 

 

Norske foreldre er stort sett bra fornøyd med barnehagen!

Uteområdet viktig! I en nylig publisert studie fra utdanningsdirektoratet har hele 86.191 foreldre for barn i 2200 barnehager svart på landets første nasjonalebarnehage 2 foreldreundersøkelse i barnehagene. Foreldrene er stort sett fornøyde, men allikevel kan det være verd å merke seg et punkt som mange mener det er grunn til å forbedre, uteområdene. En viktig del av en barnehagen og noe som vi i friluftsrådene er særdeles opptatt av.
Les om studien på deres hjemmesider.   

Frarår vannskuter endringer

Retthelltjern

FL frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. (2.1.17)

Godt nytt år - velkommen på STI-konferansen 2017

Ilsengstiene

DNT og FL ønsker velkommen til STI-konferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars. Vi vil:

- Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse 

- Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning  

- Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
- Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
 

Program og påmeldingsinformasjon kommer rett over nytt år! (22.12.16)

Foto fra Ilsengstiene som presenteres på konferansen.

Budsjettenighet om tilrettelegging og skjærgårdstjeneste

VESTNybygd brygge på Vesterøy (6)
Økning på 15 mill til tilrettelegging av friluftsområder og 5 mill til utviding av skjærgårdstjenesten. Det fastslår Stortingets Energi- og miljøkomite i sin innstilling til statsbudsjettet for 2017. I tillegg bevilges det 7,5 mill til en ny ordning med "Nasjonale turiststier". (12.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest. 

 
 

Helsefremmende skolehverdag!

Polarsirkelen friluftsråd med storsatsing på helsefremmende skoleprosjekt i Nordland takket være solide bidrag fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune.
Prosjektet som har fått støtte på 1,4 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen og et tilsvarende beløp fra Nordland fylkeskommune skal tilby skolene verktøy og faglig oppfølging for å skape helsefremmende skoler.
- Helsefremmende skoler er et opplegg som bygger på erkjennelsen om at daglig fysisk aktivitet, et riktig kosthold, god søvn og et miljø som aktivt arbeider for en god psykisk helse er en forutsetning både for god helse og læring, sier primus motor og fanebærer Knut Berntsen, daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd. Han understreker at en grunnskole som daglig legger til rette for å oppnå dette, vil gi barn og unge en hverdag som fremmer god helse hver dag! 
Det er Polarsirkelen friluftsrådet som har tatt initiativ til prosjektet, og står som prosjekteier i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Nordland fylkeskommune og kommunene.
Gave fra Gjensidigestiftelsen des 2106 foto polarsirkelen friluftsråd

Fra venstre: Bjørn-Are Melvik, Nordland Fylkeskommune, Gro Sæten, folkehelse-koordinator i Rana kommune, Inger Monsen, rådsleder Polarsirkelen friluftsråd,

Karl Hans Rønning, rektor Lyngheim skole, Knut Berntsen, daglig leder Polarsirkelen friluftsråd og Johan Petter Røssvoll, Gjensidigestiftelsen. (foto; Polarsirkelen Friluftsråd) 

Magne Ekker daglig leder i Trollfjell Friluftsråd

Magne Ekker Trollfjell

Magne Ekker er ansatt som daglig leder av Trollfjell friluftsråd. Han vil tiltre stillingen i februar/mars. Trollfjell Friluftsråd er et nyetablert friluftsråd med Leka i Nord-Trøndelag, Vega, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal i nordland som medlemskommuner. (8.12.16) 

 

 

Budsjettavtalen styrker friluftslivsarbeidet med 20 mill

Skidag nye landsmenn Kvinnherad første gang på ski foto  friluftsrådet vest_2

I budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V økes midlene til tiltak i sikra friluftsområder med 20 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg opprettes det en tilskuddspost til "nasjonale turiststier" på 7,5 mill. (5.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest 

Stortinget vil øke bevilgningene til friluftsliv - MDG mest

Regjeringspartiene står aleine om å fryse friluftslivsmidlene på 2016-nivå. Alle andre parti foreslår økninger i sine alternative budsjett. I det spillet som nå er om statsbudsjettet er det likevel uvisst om det blir økte midler til friluftsliv i det budsjettet som endelig vedtas. MDG har den kraftigste økningen til friluftsformål, mens A og SV følger opp med 50 mill i økning. (25.11.16)

Vektlegg skogens friluftsverdi

Skogstur Ø og F.jpg

I innspill til Stortingets behandling av Skogmeldinga ber FL om at skogens verdi for friluftsliv vektlegges sterkere. FL viser til skogens store betydning for folks trivsel og helse. (25.11.16)