E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Stikonferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars

Årets viktige stimarkering!   

Tagg oss med #stikonferansen Stikonferanse2017 forsidemindre

 

Påmeldingskjemaet til STI-konferansen er nå lukket fordi vi ikke har flere rom på konferansehotellet. Det er imidlertid fortsatt mulig å delta på konferansen.

Kontakt oss på tlf 67815180.

 

 

Program #stikonferansen 

 

STIkonferansen arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Miljødirektoratet.

 

(22.2.17)

 

Fysisk i Friluft

Nytt tipshefte: Fysisk i friluft

Fysisk i friluft 

Aktivitet – samarbeid – mestring - glede

Tipshefte med uteaktiviteter som fremmer godt og inkluderende læringsmiljø!

 

Drømmejobb i Finnmark

Finnmark Friluftsråd søker daglig leder/faglig leder.

Stillingsannonse Finnmark Friluftsråd 

(30.1.17)

Første Friluftsråd i Sogn og Fjordane

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Fjordkysten Friluftsråd er oppretta med Solund, Askvoll og Flora kommuner - og etter mottatt foto å dømme, bærer det navnet med rette. Med dette første friluftsrådet i Sogn og Fjordane er det totalt 28 friluftsråd i landet. Styret i FL saksbehandla søknaden om opptak på rekordtid og ønsker velkommen til samarbeid for å fremme friluftsliv.

Foto: Tor Arne Hauge 

(13.1.17)

Snøformingsprosjekter i skole og barnehage

Undervisningsheftet "LA DET SNØ - snøformingsprosjekter" 

 Framside snøforming

Nå kan du laste ned eller bestille vårt nye hefte med forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Felles for alle undervisningseksemplene er at de tar utgangspunkt i snøen, med hensikt å inspirere til praktisk utdendørs læring, gode refleksjoner og bedre læring.

 

 

Norske foreldre er stort sett bra fornøyd med barnehagen!

Uteområdet viktig! I en nylig publisert studie fra utdanningsdirektoratet har hele 86.191 foreldre for barn i 2200 barnehager svart på landets første nasjonalebarnehage 2 foreldreundersøkelse i barnehagene. Foreldrene er stort sett fornøyde, men allikevel kan det være verd å merke seg et punkt som mange mener det er grunn til å forbedre, uteområdene. En viktig del av en barnehagen og noe som vi i friluftsrådene er særdeles opptatt av.
Les om studien på deres hjemmesider.   

Frarår vannskuter endringer

Retthelltjern

FL frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. (2.1.17)

Godt nytt år - velkommen på STI-konferansen 2017

Ilsengstiene

DNT og FL ønsker velkommen til STI-konferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars. Vi vil:

- Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse 

- Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning  

- Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
- Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
 

Program og påmeldingsinformasjon kommer rett over nytt år! (22.12.16)

Foto fra Ilsengstiene som presenteres på konferansen.

Budsjettenighet om tilrettelegging og skjærgårdstjeneste

VESTNybygd brygge på Vesterøy (6)
Økning på 15 mill til tilrettelegging av friluftsområder og 5 mill til utviding av skjærgårdstjenesten. Det fastslår Stortingets Energi- og miljøkomite i sin innstilling til statsbudsjettet for 2017. I tillegg bevilges det 7,5 mill til en ny ordning med "Nasjonale turiststier". (12.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest. 

 
 

Helsefremmende skolehverdag!

Polarsirkelen friluftsråd med storsatsing på helsefremmende skoleprosjekt i Nordland takket være solide bidrag fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune.
Prosjektet som har fått støtte på 1,4 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen og et tilsvarende beløp fra Nordland fylkeskommune skal tilby skolene verktøy og faglig oppfølging for å skape helsefremmende skoler.
- Helsefremmende skoler er et opplegg som bygger på erkjennelsen om at daglig fysisk aktivitet, et riktig kosthold, god søvn og et miljø som aktivt arbeider for en god psykisk helse er en forutsetning både for god helse og læring, sier primus motor og fanebærer Knut Berntsen, daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd. Han understreker at en grunnskole som daglig legger til rette for å oppnå dette, vil gi barn og unge en hverdag som fremmer god helse hver dag! 
Det er Polarsirkelen friluftsrådet som har tatt initiativ til prosjektet, og står som prosjekteier i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Nordland fylkeskommune og kommunene.
Gave fra Gjensidigestiftelsen des 2106 foto polarsirkelen friluftsråd

Fra venstre: Bjørn-Are Melvik, Nordland Fylkeskommune, Gro Sæten, folkehelse-koordinator i Rana kommune, Inger Monsen, rådsleder Polarsirkelen friluftsråd,

Karl Hans Rønning, rektor Lyngheim skole, Knut Berntsen, daglig leder Polarsirkelen friluftsråd og Johan Petter Røssvoll, Gjensidigestiftelsen. (foto; Polarsirkelen Friluftsråd) 

Magne Ekker daglig leder i Trollfjell Friluftsråd

Magne Ekker Trollfjell

Magne Ekker er ansatt som daglig leder av Trollfjell friluftsråd. Han vil tiltre stillingen i februar/mars. Trollfjell Friluftsråd er et nyetablert friluftsråd med Leka i Nord-Trøndelag, Vega, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal i nordland som medlemskommuner. (8.12.16) 

 

 

Budsjettavtalen styrker friluftslivsarbeidet med 20 mill

Skidag nye landsmenn Kvinnherad første gang på ski foto  friluftsrådet vest_2

I budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V økes midlene til tiltak i sikra friluftsområder med 20 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg opprettes det en tilskuddspost til "nasjonale turiststier" på 7,5 mill. (5.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest 

Stortinget vil øke bevilgningene til friluftsliv - MDG mest

Regjeringspartiene står aleine om å fryse friluftslivsmidlene på 2016-nivå. Alle andre parti foreslår økninger i sine alternative budsjett. I det spillet som nå er om statsbudsjettet er det likevel uvisst om det blir økte midler til friluftsliv i det budsjettet som endelig vedtas. MDG har den kraftigste økningen til friluftsformål, mens A og SV følger opp med 50 mill i økning. (25.11.16)

Vektlegg skogens friluftsverdi

Skogstur Ø og F.jpg

I innspill til Stortingets behandling av Skogmeldinga ber FL om at skogens verdi for friluftsliv vektlegges sterkere. FL viser til skogens store betydning for folks trivsel og helse. (25.11.16)

Inspirasjon fra Danmark - læringskort for friluftsliv

Læring i friluft sprer seg.
Eller kanskje vi bare gjødsler hverandres bed her i Norden?  Danske friluftsråd

Friluftsrådet i Danmark har i flere år jobbet med sine friluftslivskort. Opplegget fra Friluftsrådet i Danmark har et litt annen innretning enn vårt eget «Læring i friluft».
Dette er alliekvel en fin inspirarsjon for alle som er opptatt av å bruke naturen som læringsarenba - og dansk er lett å lese.

Ny anleggspolitikk - hva brukes spillemidlene til?

Sti Krokskogen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har invitert til innspill om anleggspolitikken. Da kommer rapporten fra NMBU, NTNU og NINA "Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet" som bestilt til diskusjonen om framtidas anleggspolitikk. (10.11.16)

Budsjettkampen er i gang

Ambassadør Saghaug

Hundre millioner ekstra til friluftsliv er FLs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2017. Hovedbegrunnelsen er folkehelseutfordringene der lite fysisk aktivitet koster milliarder, men friluftsliv er også viktig folks livskvalitet og trivsel, for kultur og identitet, bomiljø og bolyst og for reiselivsnæringa. FL, med styreleder Steinar Saghaug i front, møter i budsjetthøringer i Stortinget, og bruker nettverket av tillitsvalgte og friluftsråd over hele landet i arbeidet for økt satsing på friluftsliv. (19.10.16)

Stortingshyllest til friluftslivet

Solnedgang Jæren

Alle partier roste friluftslivet, sitt eget arbeid med friluftsmeldinga og innspillene fra Norsk Friluftsliv, DNT og FL, da Friluftsmeldinga blei behandla i Stortinget i dag. Men det var sjølsagt opposisjonspartiene A, Sp, SV og MDG som etterlyste sammenheng mellom fagre ord i meldinga og oppfølging i statsbudsjettet for 2017. (20.10.16)

Byrådsleder Raymond Johansen trekker frem friluftsporter!

80 års jubilanten Oslo og Omland friluftsråds jubileumsseminar hadde mangeByrådsleder Raymond Johansen Oslo okt 2016 spennende gjester og foredrag.

Byrådsleder Raymond Johansen var engasjert, poengtert og viste i sitt foredrag et stort hjerte for friluftslivet.
Han hadde mange gode personlige vinklinger på temaet, men for oss er det særdeles gledelig at han trakk frem friluftsporter.

Pressemelding! Fra ord til handling i friluftslivspolitikken

Friluftslivsorganisasjonene roser Stortinget for å kreve at regjeringen legger frem en handlingsplan for å styrke friluftslivsarbeidet. Energi- og miljøkomiteen la siste hånd på arbeidet med friluftslivsmeldingen i dag. 0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

             - Endelig ser vi at politikerne tar ansvar for å løfte friluftslivet, og går fra ord til handling!  Vi er svært glade for at en enstemmig energi- og miljøkomite i dag slår fast at regjeringen må følge opp stortingsmeldingen med konkrete tiltak for hvordan friluftslivet skal styrkes fremover, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll, styreleder i Norsk Friluftsliv Erling Lae og styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug.
Les komiteens innstilling på Stortingets sider