E-post:
Passord:

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

På bærtur!

Mediene skriver ofte om at «ingen» lengre plukker bær i naturen. blåbær
Vi har blitt så bekvemme at vi løper på butikken og kjøper en liten kopp blåbær til 29,- i stedet for å plukke den selv - er ofte omkvedet.
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har for ikke så lenge siden gjort en studie som viser noe annet. Over 50% av oss plukker og høster av det vi finner i naturen.

Kysten viktigste sommerferiemål

Solnedgang Jæren

Kystområder er nordmenns foretrukne feriemål. Fire av ti lengre feriereiser i perioden april-september foregår til kysten, framgår det av SSBs reiseundersøkelser. Slik har det vært helt siden 1970-tallet da nesten halvparten av ferieturene gikk til kystområder.

Foto fra Solastranden på Jæren. (19.7.16)

I kø for Friluftsskole

ulsrud_friluftsskole_foto_MariusDalsegSaetre_5 (1)

Friluftsskolen - fellessatsinga til DNT og FL - om et morsomt og rimelig ferietilbud for 10-13-åringer har spredd seg med rekordfart rundt om i Norge. I løpet av ett år har antall Friluftsskoler økt med over 60 prosent.  (8.7.16)

Illustrasjonsfoto Marius Dalsegg Saetre, DNT. 

 

Tilgjengelig strandsone minker

15 Polars Barn utforsker Helgelandskysten

I løpet av dette århundret er tilgjengelig strandsoneareal redusert med 76.900 dekar. Det framgår av Statistisk Sentralbyrås årlige statistikk over byggeaktivitet i strandsona, og tilsvarer 1,6 % av den totale strandsona eller et areal tilsvarende 9.500 fotballbaner. Det er bekymringsfullt at tilgjengelig strandsona stadig reduseres, men trøsten er at nedbyggingen avtar.  (6.7.16)

Illustrasjonsfoto fra Helgelandskysten, Polarsirkelen Friluftsråd.

Gange og sykling må styrkes i Nasjonal Transportplan

bjørk og sti

FL mener i sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan at investeringene i gang- og sykkelveier må styrkes, og at det må legges opp til et tett samarbeid om traseer for gange og sykling til transport og til fritidsbruk. Samtidig krever FL at hensyn til friluftsinteressene tillegges vekt når nye traseer for vei og bane fastlegges. (4.7.16)

Sommer sol og bading!

På vår turportal godtur.no så finner du en fin oversikt over badeplasser i Norge. badefoto barn og luftmadrass

Her kan du gå inn på kartet og se hvor det finnes en badeplass nær der du er.

God badetur.

Ledig jobb i Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogland friluftsråd søker konsulent til 3 årig prosjektstilling med hovedvekt på tiltak for barn og unge. Søknadsfrist 20. juli. (24.6.16)

Hvordan har vi det dere?

Bjørn Guldvog innledet med et retorisk spørsmål til forsamlingen da helseministerenUtredning med bakgrunn fikk overlevert utredningen «Det gode liv i Norge» tirsdag 21.juni. Helsedirektoratet har samarbeidet med Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/Høyskolen i Oslo og Akershus om en utredning for hvordan befolkningens livskvalitet kan måles. Oppdraget var gitt av helseministeren som selv mottok utredningen.

Pilotundersøkelse av subjektiv livskvalitet er én av mange anbefalinger i utredningen for hvordan min og dins livskvalitet kan måles. Under overleveringen ble det gitt flere interessante foredrag som perler på en snor. Det er tydelig at dette er et felt som har sterkt fokus både blant politikere og byråkrater.

 

Hvorfor ligger sjøfuglkolonier akkurat der?

NRK har stor suksess med å vise frem vakker natur i mange former. fuglefjell
Nå er det serien fuglefjellet direktesending fra ulike sjøfuglkolonier som har stor suksess.
Kanskje en inspirasjon til å ta en tur, finne frem kikkerten for å se på et yrende fugleliv? Det er ikke akkurat sakte TV på fuglefjellet.

Mye action og vi skjønner ornitologenes fasinasjon for fugl.

 

Men hvorfor ligger fuglefjellet akkurat der det ligger?

En tilfeldighet?

Mangfoldig folkefest ved Sognsvann

For å markere Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) Folkefest ved Sognsvann 16juni80 års jubileum inviterer de alle voksenopplæring og mottaksklasser til en fantastisk friluftsfest på Sognsvann, i dag 16. Juni. Med over 1300 påmeldte ble det en herlig frilufts folkefest.

Vi gratulerer! 

 

Flott program

 

 

 

 

 

 

Mye gøy på scenen og et flott program.

Årets friluftsråd!

Salten og Polarsirkelen friluftsråd fikk på  #friluftskonferansen prisen som årets friluftsråd. årets friluftsråd

 

Prisen som er en sjekk på 5000 til hver, et diplom og ære ble utdelt av styreleder Steinar Saghaug under #friluftskonferansen i Stavanger.

 

 

Foto: Tre lekne herrer, fra v Bjørn Godal Salten friluftsråd, Steinar Saghaug styreleder FL og Knut Berntsen Polarsirkelen friluftsråd.  

Unikt innspill til friluftsmeldingen

Friluftslivet har sjelden stått så samlet som til dagens høring i Stortinget! Friluftsrådenes landsforbund, DNT og Norsk Friluftsliv presenterte 26 forslag for friluftslivet til Miljø og energikomiteens høring om friluftsmeldingen! Høring stmld18

 

I tillegg tok flere av de andre organsiasjonene opp våre 26 punkter og referte og støttet disse. Friluftslivsorganisasjonenes 26 innspill til friluftslivsmeldingen kan lastes ned her

 

Vi kan i hovedsak si at vi står samlet! Da kan det også kanskje føre til mer konkrete forslag og handlinger på bakgrunn av en melding som beskriver stort sett godt, men som mangler handlingselementet. Høringen ble overført direkte og ligger i arkivet på Stortinget. Ser du på opptaket så kommer vi 11:14 ut i sendingen.

 

Årsmøtet FL 2016

Årsmøtet satt med 59 delegater med rett til å stemme. 20160608_140835

Møtet startet med hilsener fra Klima og miljødepartementet, Helse og sosialdep og Norsk Friluftsliv. Deretter i gang med de formelle forhandlingene. ‪#‎årsmøteFL2016‬ årsmelding og regnskap og arbeidsprogram ble vedtatt.
Årsmeldingen kan lastes ned fra våre sider.
Valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Landskonferanse Friluftsliv, 6.-8. juni 2016 !

Landskonferansen 2016

Vi var nesten 300 deltakere og som hadde flotte dager i Stavanger og nærområdet!  

Programmet og korte referat finner du på sidene til konferansen.
 Alle som publiserer foto fra konferansen på sine flater  tagg med #friluftskonferansen så får alle andre opp bilder og saker om de søker.
Her kan du laste ned hele programheftet

 

Årets friluftsråd! #friluftskonferansen

Salten og Polarsirkelen friluftsråd fikk i går prisen som årets friluftsråd. Prisen som er en sjekk på 5000 til hver, et diplom og ære ble utdelt av styreleder Steinar Saghaug under #friluftskonferansen i Stavanger. Årets friluftsråd med styreleder

Foto: Tre lekne herrer, fra v Bjørn Godal Salten friluftsråd, Steinar Saghaug styreleder FL og Knut Berntsen Polarsirkelen friluftsråd.

-En velfortjent pris til to friluftsråd som virkelig har klart å nå unge mennesker med et lekent og spennende opplegg. Full Fræs er noe som fenger og som vi har stor tro på, sier en svært fornøyd styreleder Steinar Saghaug.

Friluftskonferansens bakteppe!

Det er med stor forventing vi ser frem til å møte 300 andre friluftsintresserte mennesker på friluftskonferansen på mandag. stavanger-havn
Her kan du på forhånd gjøre deg litt mer kjent med hvordan Stavanger kommuen jobber med nærfriluftsliv  på deres hjemmesider.
Tilrettelegging er særdeles viktig og her har kommunen og hele regionen gjort en imponerende jobb. Vi gleder oss til å se.

Friluftsrådene i nord ruller i gang ny skolekamp i friluftsliv for ungdomstrinnet!

Kanskje en god ide for flere? Ideen er gratis og nå settes det Full Fræs igjenLaget fra Skjomen ga alt da de skulle brenne av et tau ved hjelp av et bål (2) etter fjorårets suksess. Full Fræs i Nordland er en uhøytidelig og lærerik skolekamp i friluftsliv som i fjor hadde over 1.400 deltakere fra ungdomsskoler i hele fylket. Tilbakemeldingen fra elever, lærere og samarbeidsparter som deltok har vært overveldende positive og nå vil arrangørene få med enda flere.
Foto; Laget fra Skjomen ga alt da de skulle brenne av et tau ved hjelp av et bål (fotograf: Hans Peter Sørensen)

Gratis hytte? - det enkle friluftslivet

Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra beStaupaabua Statsskog foto sammekken, er det mange muligheter. 
Den statlige grunneieren Statskog eier over 100 buer og koier rundt om i Norge som er til fri benyttelse for alle.
Det er ikke et sted for å slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller for en overnatting eller to.  (Staupaabua, foto Statsskog)

Gratulerer til Midtre Hålogaland friluftsråd med nytt navn, ny logo og 12 kommuner!

Det nye interkommunale friluftsrådet for Sør-Troms og Ofoten MHålogaland_fr_logo-rund
har 7 medlemskommuner i Troms og 5 i Nordland.

Friluftsrådet bygger på Ofoten friluftsråd som nå har blitt historie. Det nye friluftsrådet hadde 10. mai 2016 sitt første årsmøte og styremøte, her ble Rita Roaldsen fra Gratangen valgt som første leder.

Ikke noe «ekte» norsk fjellandskap

Et budskap fra forskerne bak det nyskapende DYLANprosjektet er at det ikke finnesTidemand og Gude foto nasjonalmuseet noe «ekte» landskap i fjellet for fjellandskapet er stadig blitt forandret av oss mennesker. De hevder at når fjellet i dag rammes av omfattende gjengroing, skyldes det antakelig delvis klimaendringer. Det som nå skjer er at fjellet igjen blir slik det var før 1700- og 1800-tallet. (Tidemand og Gudes berømte malerier som illustrasjon, foto Nasjonalmuseet)